Växelvärme

switchpoint

  • VELOX Växelvärme ansluts till 230V växelspänning.
  • Elementen är strömbesparande (självbegränsande typ sänker effekten vid stigande temperatur.
  • Elementen är av dubbelisolerad typ (saknar skyddsjord för att undvika signalfel vid skador).
  • Elementen är flexibla och monteras med clips och skyddskanal i rostfritt stål längd 1m.
  • Elementen kan levereras i längder upptill 18 meter.
  • Elementen levereras med vattentäta snabbkopplingar av militär kvalitet.
  • Anslutning sker till anpassat 4 / 2-vägsblock som skruvas fast i slipers med dragavlastandeskyddsplåt.
  • Anläggningen kan levereras med styrövervakningsutrustning efter kravspecifikation

Mer info hittar ni på switchpointheating.se
Flash

PDF