Tillbehör Markvärme

Termonic 16150

termonic16090Termonic 16150

Art Nr: 8581643

Termonic 16090/16150

 • Elektronisk termostat
 • Tre temperaturområden, omkopplingsbar
 • Ställbar kopplingsdifferens 1-10°K
 • Givarövervakning
 • S-märkt

Teknisk Specifikation

Märkspänning: 230V 50/60 Hz
Omgivningstemperatur:  -10° till +150°C
Max. brytström 10A/250V
Relä 1 VX (potentialfri)
Indikering relä gul LED
Kopplingsdifferens, Inställning invändig 1-10°K
Elektrisk livslängd 1 x 10E5
Elektrisk anslutning skruvanslutning, 2.5mm²
Temperaturinställning  ratt
Givare PTC 16090 PVC 3m (100m)
16150 Silikon 3m (100m)
Kapsling  PVC RAL 7035
Kapslingsklass IP 54
Förpackning  termostat inkl. givare
Fastsättning utanpåliggande

Användningsområde

Reglering av värmekabelanläggningar, kyl- och klimatanläggningar, frysskyddsövervakning. För inomhus- eller utomhusmontage. IP 54.

Egenskaper

En universellt användbar elektronisk termostat i modern ytmonteringsteknik. Stor temperaturområde, ställbar kopplingsdifferens för stora belastningar och svår industrimiljö. Givarövervakning med LED som indikerar avbrott eller kortsluten givare. Givare av PTC-typ, polaritetsoberoende. Även lockets insida är försedd med skala och ratten kan enkelt flyttas.

Best.nr E-nummer Temp.område Inställn.omr.
16090 E-85 816 42 -15° till +95°C 2
16150 E-85 816 43 -15° till +150°C 3

 

 

A-skåp 41-Tekmar Mark

Apparatskåp Typ 41 – Tekmark Mark

automatikskapArt.nr: 8999361

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 11-21-31-41 TEKMAR MARK

Apparatskåp 11 avsett för värmekabelanläggningar max 3 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 21 avsett för värmekabelanläggningar max 6 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 31 avsett för värmekabelanläggningar max 9 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 41 avsett för värmekabelanläggningar max 12 x 2300W (3-fas)

För värmekabel förlagd i mark under asfalt, stenläggning eller i betong .

Skåpet kan specialbeställas för belastningar över 10A per fas

Komponenter:

1 st Huvudbrytare 3-pol
1 st Manöverbrytare hand-0-aut
1 st Tekmar reglerenhet+snö/is – Fukt/temp.-Givare
1/2/3/4 st Kontaktor 4 x 20A
1/2/3/4 st Jordfelsbrytare 4-Pol 25/0,03A
1/2/3/4 st Driftsindikering (för 3 faser)
4/7/11/13 st Dvärgbrytare 6/10A (16,20A)
1 st Kapsling IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Drifttagande

 • Ställ jordfelsbrytarens vred i läge till.
 • Slå till samtliga säkringar
 • Slå till huvudbrytaren.
 • Kontrollera inställningar i Tekmar enligt tabell i medföljande beskrivning under ”handhavande”.
 • Tillse att rätt givare valts i meny ”Quick menu/Sensor”.

Funktionsbeskrivning av snösmältningsregulator

Snösmältningsregulatorn består av en kontrollenhet samt två markgivare. Inkoppling av värmekällan sker då de inställda värdena för fukt och temperatur uppfylles, härigenom minimeras energiförbrukningen vid korrekt injustering.

Kontrollenheten levereras förprogrammerad med ett standard program som avbrytes vid egna anpassningar som enkelt utföres via menysystem. Vid eventuella problem kan enheten återställas till standard program genom en knapptryckning.

Inställningar kan göras för: Temperatur, Fuktkänslighet, Grundvärmefunktion samt efter värme vid torr givare.

Avläsningar kan göras av: Total driftid (nollställningsbar), givartemperaturer samt felmeddelande för enhetens delar. Markgivare som ingjutes i nivå med markytan känner marktemperaturen fukt samt frusen nederbörd.

Inkoppling

Anslutning av skåpet sker till 5-ledarsystem.

Matningskabel 5 x 1,5 mm² (Max 5 x 4mm²) anslutes till apparatskåpets huvudbrytare samt noll- och jord- plint.

Anslutning av värmeslingor sker till jordplint (G-G) nollplint (plint 1)samt utgångsfaserna L1 (plint 2), L2 (plint 3), L3 (plint 4) . Givar ledningen (6 meter på givare)till var givare kan skarvas i dosa med skärmad kabel 5 x 1,5mm² upp till 50 meter (Kan även beställas med 20 meter ledning

 

Fästband

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Fixerar värmekabel vid förläggning i golv, på tak, i gesimränna, cisterner etc.

fastband

Fästbanden finns med olika c/c-avstånd, specialbeställning, för enkel montering.

Avståndet mellan ”fästlippar” är 110 mm. Andra avstånd kan fås på beställning.

Material: Se nedan.
Längd:
 • galv. 25 m/rulle
 • plast 1 m
 • övriga i löpmeter
Bredd:
 • metall 20 mm
 • plast 10 mm
E-nummer
 • 89 992 34 Fästband plast (c/c 30mm). Levereras i längder om 1m.
 • 89 992 35 Fästband galv (c/c 55mm) levereras i förp. á 25m.
  Kan erhållas med anpassat c/c på beställning
 • 89 992 35SS Fästband rostfritt levereras på löpmetervara
 • 89 992 34AL Fästband aluminium levereras på löpmetervara
 • 89 992 34CU Fästband plast (c/c 30mm) levereras i längder om 1m
  Fästband koppar levereras på löpmetervara

 

Varningsskylt

Varningsskylt Mark
varningsskylt

Art Nr: 8999246

Användningsområde

Varningsskylt skall monteras på väl synlig plats för anläggning samt vid central.

För rör gäller att markering görs varje 3 meter.

Material: Plast
Längd: 145 mm
Bredd 103 mm
E-nummer 89 992 46 Mark
89 992 47 Rör
89 992 48 Tak

varningstaperor899249Varningstejp för rör

Längd: 32 mm
Bredd: 75 mm
E-nummer: 89 992 49