Adapters/Reduceringar

adaptreducAdapters/Reduceringar

Art Nr: adaptreduc

ELEKTRISK ÖVERFÖRING AV GÄNGOR

Raxtons produkter är utformade för att lösa de mest fundamentala svårigheterna som finns på grund av de många olika gängtyperna som nu används inom den elektriska industrin. Dessa är huvudsakligen Isometric, Imperial, N.P.T., BSP och PG.

Problem på grund av olika gängor kan uppstå på många områden som i indusrier, EExd, EExe och gruvor. Raxtons överföringar är godkända av de ledande provningsanstalterna BASEEFA, CENELEC, DET NORSKE VERITAS och Standards Association of Australia. De är märkta enligt dessa.

Mässing är standardmaterialet och lätt tillgängliga alternativ inkluderar mjukt kolstål, rostfritt stål och aluminium. Vårt EExe sortiment finns även tillgängligt i glasfiberarmerad nylon.

Själva arten av våra produkter kräver snabb leverans. Ett omfattande lager hålls därför alltid för att garantera att en hög flexibilitet inom sortimentet kan bibehållas.
Vår tekniska avdelning hjälper er gärna med problemet att identifiera olika typer av gängor. En direkt indikation ges i tabellen där inte bara gängorna kan identifieras utan också skillnaden mellan adapters och reduceringar.

Godkännanden

BASEEFA
Exd 11c BAS1111U
Exd 11c BAS1112U
Exd 11c BAS1118U
EExd 11c BAS 841229U
EExd 11c BAS 841230U EExd 11c BAS 87B1334U
EExd 11c BAS 871335U
EExd 1 HSE(M) 875142U
EExe 1 HSE(M) 88B5160U
EExe 11 BAS 8735540U EExe 11 BAS 87B1334U
EExe 11 BAS 91C3418U
EExe 11 BAS 92C3350U
EExe 11 BAS 93C1094U
EExe 11 BAS 93C3112U

DET NORSKE VERITAS No. E-804
Standards Association of Australia No. Ex922

Specifikation gängor

Isometric (ISO) enligt BS3643:1981
Imperial (ET) enligt BS31:1940 (1979)
National Pipe Thread (NPT) enligt ANSI/ASME 1983
British Standard Pipe (BSP) enligt BS21:1985
P.G. enligt DIN 40430:1971

Material

  • Mässing
  • Mjukt kolstål
  • Rostfritt stål
  • Aluminium
  • Glasfiberarmerad nylon