Värmeelement

Uppbyggnad

SYSTEMETS UPPBYGGNAD VÄRMEKABELTYP

takspec4Självbegränsande värmekabel Safe-T 36W/m 230VAC.

Denna typ av värmekabel har många fördelar:

 • Värmeslingor kan tillpassas i längd på arbetsplatsen med enkla verktyg.
 • Energibesparande – effekten på värmekabeln varierar efter behov, på torrt tak ca.18W/m & i vatten/is upp till 40W/m.
 • Safe-T Är skyddad mot överhettning då avgiven effekt minskar med stigande temperatur, detta medger att man får lägga Safe-T direkt mot brännbara underlag som takpapp och butyl duk utan att dessa tar skada.
 • Värmekabeln kan läggas dubbel utan risk för överhettning.

Komponenter

Komponenter

takspec5I systemet finns standard komponenter som kan kombineras samman till större och mindre anläggningar.

 • Värmekablar i standard längder med påmonterad stickpropp av dragavlastad vattentät typ.
 • Montagesatser för längdanpassning av värmekabel.
 • Uttagslådor i uv-stabil plast med fästkonsol i rostfritt stål.
 • Rostfria skyddskanaler i 1 meter längder.
 • Monterings klips i rostfritt fjäderstål med anpassade mått
 • Monterings klips för matningskablar på takfals
 • Dragavslastningskrokar i rostfritt stål för montage av värmekabel i stuprör.
 • Varningsskyltar.

Slingor

Velox Taksystem Värmeslingor
Värmekabel element för frostskydd av takrännor och stuprör med skyddskanaler och fästanordningar.

Värmekabel Safe-T i standard längder med påmonterad stickpropp av dragavlastad vattentät typ.

Maximal längd på slinga beroende av säkring
Säkringens storlek 10 A 16 A 20 A
Safe-T Förlagd på tak 25 m 45 m 55 m
takspec6
Värden i tabell tar hänsyn till startströmmen vid användande av självbegränsande kabel typ Safe-T.

Värmeslingor för tak

[wp_excel_cms name=”System Velox”]

Värmeslingorna levereras som standard med 3 meter anslutningskabel samt specialstickpropp. Andra längder kan fås på begäran.

taksystem_big