Automatik

Fördelningscentral

Fördelningscentraltakspec15

Fördelningscentral för anslutning av kraftmatning från elcentral. Passar 4-5-ledarsystem.

Diazed säkringar för utgående grupper Kan fås med KWh-Räknare.

Art.nr Benämning #Skåp
3400701 Fördelningscentral 2 x 3-fas 2 st
3400702 Fördelningscentral 3 x 3-fas 3 st
3400703 Fördelningscentral 2 x 3-fas/KWh 2 st
3400704 Fördelningscentral 3 x 3-fas/KWh 3 st

”Reglering”

Regleringtakspec15

Vi rekommenderar reglering med dubbeltermostat, med denna erhålls en ekonomisk reglering med god funktion. Priset för en dubbeltermostat medger att man kan montera fler enheter på tak där olika förhållande förekommer (tex. Olika väderstreck) vilket främjar funktionen samtidigt som det begränsar drift till de delar av takanläggning där värme behövs.

Dubbeltermostatens funktion består i att anläggningen aktiveras då ”givare +” (monterad i skyddsrör mot taket) avkänner smälttemperatur och ”givare –” (som monterats i skugga på norrvägg) indikerar att luften håller frystemperatur. Temperaturinställningen är justerbar för att kompensera ogynnsam placering på taket.

Vid takanläggningar med tak i olika väderstreck används ett skåp för vart väderstreck för att erhålla bättre selektivitet (förbättrad funktion till lägre strömförbrukning) Vi kombinerar denna termostat med komponenter från Siemens som automatsäkringar, jordfelsbrytare, kontaktorer, manöver & huvudbrytare. I skåpen finns även strömkännande lysdiodindikeringar märkta motsvarande de installerade värmeslingorna, härigenom kan man enkelt konstatera om anläggningen fungerar och om fel skulle uppstå kan man direkt se vilken slinga som är defekt.

”Automatikskåp”

Automatikskåp

Syftet med en styrutrustning är att uppnå maximal funktion till lägsta möjliga kostnad.

Dubbeltermostater med två givare styr tillslag av värmen genom att avläsa smälttemperatur på tak i kombination med frystemperatur i utomhusluften

Art.nr Benämning # Slingor
3400711 Automatikskåp 11-TAK 3 st
3400721 Automatikskåp 21-TAK 6 st
3400731 Automatikskåp 31-TAK 9 st
3400741 Automatikskåp 41-TAK 12 st
3500711 Automatikskåp 11-TAK-LCD 3 st
3500721 Automatikskåp 21-TAK LCD 6 st
3500731 Automatikskåp 31-TAK LCD 9 st

”Dubbeltermostat”

Dubbeltermostat är systemets hjärna. (Ingår i skåp 3400711- 3400731)takspec16

Termostat Velox Tak har 2 givare där den ena monteras i skyddsrör på taket och givare 2 i skugga på norrvägg.

Termostaten har ett sådant pris att man kan dela anläggningen i flera delar utan att kostnaden skjuter i höjden, fler regleringar ger en förbättrad funktion till lägre drift kostnad. Termostaten startar anläggningen då snö på taket smälter och luften har frystemperatur. Temperaturerna är justerbara.

Snösmältningsregulator

”Funktionsindikering”

Funktionsindikering (ingår i samtliga skåp)takspec17

Vi har monterat in strömkännande driftindikering där varje värmeslinga har en signallampa som visar att värmeslingan fungerar.

”Övrigt”

Övriga komponenter (ingår i samtliga skåp)

takspec18Vi använder Siemens kvalitets komponenter i våra automatik skåp såsom: Jordfelsbrytare, automatsäkringar, huvudbrytare, omkopplare vilket borgar för driftsäkerhet samt enkelt utbyte då programmet finns hos de flesta grossister.