Reglering

REGLERING AV TAKANLÄGGNINGAR

För att få en energisnål takanläggning krävs att till och frånslag styrs på något sätt. Det finns många olika sätt att göra detta på och vilket man väljer beror på anläggningens storlek och hur den kan övervakas.

Manuellt till-/frånslag

Man slår till anläggningen när man ser att det behövs.

Denna metod bör dock undvikas då den oftast ger mycket hög energiförbrukning.

Reglering med enkeltermostat
Känner lufttemperaturen

Anläggningen är tillslagen när temperaturen är under inställt värde.

Reglering med dubbeltermostat
Känner lufttemperaturen

Anläggningen är tillslagen när temperaturen är inom den inställda differensen.
Exempel: +2….. -2°C

Reglering med takyte- och luftavkännande temperaturgivare
Känner takets yttemperatur och lufttemperatur

Anläggningen är tillslagen när takets temperatur är så hög att det töar på taket samtidigt som lufttemperaturen är under 0°C och frysrisk finns i rännor och rör.

Reglering med snö/regn- och temperaturkännande givare
Känner fukt och temperatur

Anläggningen slår till vid snöfall (underkylt regn) om temperaturvillkoret är uppfyllt, och förblir tillslagen så länge det finns fukt kvar i rännorna. En komplett Reglering där anläggningens driftstid minimeras.

Automatikskåp

VÄRMEKABELTEKNIK har ett omfattande sortiment av apparatskåp för reglering av alla förekommande värmekabelanläggningar. Vi åtager oss också att specialtillverka apparatskåp helt efter kundens önskemål.

Automatikskåp, termostater och andra komponenter behandlas speciellt under ”REGLERING”.