Skyddskanal

Skyddskanal
Rostfria skyddskanaler i 1 meters längder.

Kanalen är U-formad och placeras över värmekabeln som mekaniskt skydd.

Art.nr Benämning
3400401 Skyddskanal – inv. bredd 12 mm
3400402 Skyddskanal inv. bredd 12 mm flexibel
3400403 Skyddskanal – inv. bredd 16mm
3400404 Skyddskanal inv. bredd 16mm Flexibel
skyddskanaltak