Montage/Krympsats

Montage/Krympsats
Montagesatser för längdanpassning av värmekabel (Utförs med enkla verktyg)

Art.nr Benämning
1500505 Montagesats Tak
3400205 Krympslangsats för ände Safe-T tak