Termostater

Velox Taktermostat

Velox Taktermostat Elektronisk inkl.givare

takspec16Med dubbla sensorer för frostskydd av takrännor och stuprör

Teknisk specifikation

Art.nr
Matningsspänning:
Max. belastning:
Strömförbrukning:
Omgivningstemperatur:
Temp.område:Hysteres:
Indikeringslampoar:Inkluderade givare:
3950151
230 VAC
16 Amp
3 VA
-20 till +50°C
Tak +10 – 0°C
Luft 0 – -10°C
Fast 0.5°C
AIR – Aktiv
Roof – Aktiv
Värme – Aktiv
Takgivare
Luftgivare
Läs mer

Fördelar:

  • Optimal funktion med tanke på den enkla placeringen av givare
  • Ger en god driftekonomi med bibehållen god funktion.
  • Låg kostnad ger möjlighet att montera fler enheter för att förbättra selektionen
  • Enkel inställning med kontrollampor
  • Givarna kan placeras på långt avstånd från regleren-heten
  • Levereras som komplett enhet med givare

Funktion

VELOX TAK är speciellt framtagen för att optimalt reglera frostskyddsanläggningar placerade i takrännor och stuprör.

Termostaten fungerar enligt plus-minus systemet där två termostater kopplats samman för att koppa in värme vid väderförhållande då istappar bildas.

Värmen kopplas in när frysrisk föreligger med hänsyn till mätt temperatur på skuggig norrvägg samt smälttemperatur på taket till följd av solens värme eller värmegenomsläpp i tak isolering.

“Air sensor” Monteras på norrvägg och registrerar luft temperatur i skugga och tillåter inkoppling under inställt värde (0 – -10°C).

”Roof sensor” Monteras i skyddsrör på taket på en plats där man förväntar den högsta temperaturen och tillåter inkoppling av värmen då temperaturen stiger över en inställd temperatur (0 – + 10°C).

Detta förhållande ger en funktion där värme enbart kopplas in då frystemperatur råder I luften samt smälttemperatur råder på taket.

Om temperaturen sjunker under inställt värde på taket så snön slutar smälta kopplar ”Roof sensor” genast ur värmen eller om luften blir så varm att frysrisk inte längre råder så bryter ”Air sensor” värmen.

Vid anläggningar med tak i flera väderstreck utrustas anläggningen med en VELOX Tak för vart väderstreck för att minimera strömförbrukningen och förbättra funktionen.

Grundinställning

Anslut termostaten enligt elschema. Om du använder skärmade givare kan plint 1. användas för att koppla dessa mot en extern jordledare.

Ställ vredet för ”Air temp. På -2°C
Ställ vredet för Roof temp. På +2°C

För att korrigera givarens placering kan temperaturvreden korrigeras enligt följande:
Om istappar bildas och:
Air sensor lampan lyser: Justera ”Roof” vredet mot 0°C tills ”Heater” lampan tänds.
Roof sensor lampan lyser: Justera ”Air” vredet mot 0°C till ”Heater” lampan tänds.
Heater lampan lyser: Om det ändå bildas istappar kontrollera säkringar, jordfelsbrytare, faser in till skåpet, samt kontrollera att ström flyter i den värmeslinga som ligger där istappar bildas.

Observera : Strömförbrukningen ökar med justering av vreden närmare 0°C

TakJet 32

Termostat TakJet 32

takjet32Dubbeltermostat TAK – JET – 32
Dubbeltermostat av kapillärrörstyp för reglering av mindre takanläggningar

Teknisk specifikation

Art.nr:
Reglerområde:
Kopplingsdifferens:
Anslutningsspänning:
Max. Belastning:
Kapslingsklass:
Kapslingsmaterial:
Omgivningstemperatur:
Vikt:
Montage:
Tillverkningsland:
Godkännande:
Grundinställning:
C182020401
-10…+40°C
2°K
24 – 250 VAC
24 – 250 VAC
IP 65
slagtålig plast (grå)
-25…+55°C
ca. 500gr
Skruvfastsättning (medföljer)
Tyskland
CE
Minus (vänster) -5°C
Plus (höger) +2°C
Läs mer
Användningsområde – FunktionTermostaten placeras på fasaden i direkt anslutning till de rännor / stuprör som skall frostskyddas. Värmeslingorna ansluts direkt till termostaten som matas med 230V max 16A.Reglering sker enligt plus-minus principen där värmen startar då temperaturen ligger inom ett inställt värde (tex. -5 — +2) då man förväntar att isbildning i tak/hängrännor kan förekomma.