Regulatorer

Is/Snö 1773S

Is-/Snödetektor 1773S

REGULATOR1773STEKMARAnvändningsområden:

 • Halkfria /snösmältning markytor
 • Isfria tak / takrännor
 • Isfria paraboler, takfönster, mm.

 

Teknisk data

Art Nr: 3950154
Montering: Dinskena (inomhus)
Driftspänning: 230VAC
Utgång: 1 Slutande — 230V / 6A
Givare: 2 x Temperatur / Nederbörd
Larmutgång: 24V / 15mA
Reglering: Fukt / nederbörd / Temperatur
Temperaturgräns funktion: Fördröjning av frånslag 0,5 10 timmar
Grundvärmefunktion: Ställbar
Godkännande: CE, VDE

« Läs mer »

Fördelar:

TEKMAR har eliminerat problemen med smutsiga fuktgivare i metall som inte ger utslag. Genom att utveckla en teknik där man i stället mäter givarens avkylning kan man bortse från yttre miljöpåverkan.

Mikroprocessor baserad reglerenhet för snö / is smältning på markytor, tak och andra ytor där isbildning och frost medför olägenhet. Systemet sluter en kontakt för att koppla in värmesystem när nederbörd faller inom en justerbar temperatur zon. Värmen kopplas ut då ytan torkat, enheten har inställbar eftervärmnings tid för kompensation av misslyckad placering av givare. Givare finns för montering i markytor som beträds av gångare / fordon samt takytor och andra ytor som ej utsätts för mekanisk belastning.

1773 Har en grundvärmefunktion som kan upprätthålla en förhöjd temperatur i mark för en snabbare avtining vid nederbörd i kärva norrländska klimat.

Programmering av enheten sker i enkla menysystem som visas på en display, här kan även enhetens status utläsas.

Programmering kan ske i olika steg, enheten kommer med ett grundprogram och i Quick setup gör du nödvändiga justeringarna för att starta anläggningen. I Övriga menyer kan enheten testas, avancerade inställningar utföras samt återställning till fabriksinställning göras.

Funktionsbeskrivning allmänt

Snösmältningsregulator 1773 är en programmerbar regulator som passar för ett flertal applikationer där skydd mot isbildning behövs.

Denna typ av regulator kan spara 30-40% energi jämfört med en konventionell termostat.

Besparingen består i att man förutom att mäta temperatur mäter nederbörd / frost på eller i direkt anslutning till den yta som skall skyddas mot isbildning.

Givarna är av en typ där man i stället för att mäta vattnets ledningsförmåga mellan två blanka metall ledare värme upp givaren med jämna mellanrum (ca. 25 minuter) och mäter avkylningen av sensorn för att konstatera eventuell nederbörd. Denna typ av mätning ger en god driftssäkerhet till minimalt underhåll.

Vid inkoppling av två givare startar anläggningen när någon av givarna detekterar fukt och inställt temperaturområde för drift och fortgår till båda givarna är torra.

Det aktiva temperaturområdet är +5 – -25°C vilket innefattar de temperaturområde när nederbörd faller och halkrisk föreligger. Kan justeras under meny Configuration

Vid markanläggningar nyttjas 1- 2 st markgivare Typ 3352 med mässingshylsa (måste användas vid asfaltering) eller 3353 utan montagehylsa. Vid nedfarter är det väldigt effektivt med en givare i vardera änden av rampen då den smälta nederbörden rinner nedför rampen medan den övre delen av rampen oftast är den som först får nederbörd.

De är även viktigt att tillse att avlopp finns och fungerar även vid minusgrader.

Vid användning för takanläggningar och paraboler nyttjas en 3351 takgivare i kombination med luftgivare 3115. Vid frostskydd av takavvattnings system monteras en fukt / nederbördsgivare i takränna / hängränna samt en temperaturgivare i skugga / norrvägg. Vid isskydd av parabol monteras Fukt / nederbördsgivare på konsol i parabolens nedre kant.

När givarna monteras är det inte alltid möjligt att veta / räkna ut vart mest snö kommer att samlas man har därför tillfört en funktion min. inkopplings tid (Minimum heating run time) för att kompensera ev. avvikelser. Kan justeras för att arbeta 0,5 10 timmar (2 timmar standard) så att ytan hinner torka upp.

Enheten har även en funktion för grundvärme denna funktion håller markytan vid en förhöjd temperatur t.ex. -5°C för att påskynda avsmältning vid nederbörd utan att förbruka full effekt. Funktionen används för markytor med hög prioritet exempelvis offentliga entréer, akutintag vid sjukhus.

Vid bristfällig funktion kan felsökning och justering enkelt göras genom att använda enhetens status samt testprogram. Fel på givare indikeras även av en blinkande röd lysdiod i enhetens front.

1773 Har även en larmutgång (24V max. 15mA) som kan kopplas till larmpanel och sänder ut en signal vid eventuella fel.

« stäng

LCD3

LCD-8 Snösmältningsregulator

Konfigurerbar nederbördssensor/Snösmältningsregulator LCD-8 100-240 Vac

 

EGENSKAPER & FÖRDELAR

 • Automatisk nederbörds- och snösmältningsregulator minskar driftskostnaderna
 • Automatiskt spänningsval arbetar från 100VAC –240VAC Modell för 24VAC kan beställas
 • Max last 16 Ampere resistiv ( 3 A induktiv)
 • Justerbar tillslagstemperatur och tidsför-dröjning gör arr LCD fortsätter värma efter att det slutat snöa så att ytan torka upp
 • Ny design förhindrar ”igloo ” över sensor i Vä-derbeständig polykarbonatkapsling
 • Sno-Test™ testar och övervakar värmecykeln för systemtest
 • Enkel installation
 • C-UL-US Listade för temperaturregleringsutrustning.

BESKRIVNING
Den konfigurerbara snöregulatorn LCD–8 gör automatisk snösmältning till ett kostnadseffektivt alternativ även för de minsta applikationerna. Värmen koppas endast in vid temperatur under 3.3°C (standard), och nederbörd. Den justerbara eftervärmen, 3 timmar (standard), fortsätter uppvärmningen efter det att det slutat snöa för att torka upp ytan.

LCD-8 regulatorn är utrustad med en magnetisk switch som används för att justera inställningar, samt manuell till / frånslag

LCD–8 Kan anslutas till 100VAC – 240VAC eller beställas för 24VAC. Dessa två spänningsurval kombinerar med den konfigurerbara fördröjningstiden och tillslags temperatur för att möta kraven på ett brett antal användningsområden med bara två artiklar.

lcd8-1

lcd8-2

Den klarar resistiva enfas laster upp till 16A utan externa kontaktorer eller 3 ampere induktiv last. Drifts-temperaturen sträcker sig från –40°C till 60°C. Den omdesignade, patent-sökta, robusta polykarbonat höljet ger ett utmärkt skydd mot extrema väderförhållanden, samtidigt som den får snön att glida av att förhindra att det bildas en ”igloo” över fuktsensorn.

Den interna magnetiska switchen möjliggör både konfigurering och manuell inkoppling av värmen utan behov av att öppna höljet.

Egenskapen Sno-Test™ eliminerar detta genom att göra ett självtest vid spännings sättning, utgångs reläet kopplas in i ett unikt mönster under några sekunder. För att testa funktionen krävs endast en voltmeter eller en strömtång.

För komplett information som beskriver dess användning, installation och egenskaper, tag gärna kontakt med oss!

Specifikationer

Specifikationer

Allmänt
Användningsområde Snösmältning på mark eller tak
Godkännande
Kapsling
Skydd NEMA 3R
Kapsling Polykarbonat
Ingångar 1 x 3/4″ ingång (botten)
Material Polykarbonat
Montering Plaströr Ø 25mm
Mått 117mm (bredd) x 155mm (höjd)
Reglering
Matningsspänning ETI PN 24619: 100VAC – 240VAC; 50/60 Hz
ETI PN 24781: 24VAC; 50/60 Hz
Belastning 16A max. resistiv last (3A induktiv last)
Fördröjningstimer 0, 1, 3 (standard) eller 5 timmar; konfigureras genom den magnetiska omkopplaren
Tillslagstemperatur OFF (fukt endast), 2.2°C, 3.3°C (standard), 4.4°C, konfigureras genom den magnetiska omkopplaren
Gränssnitt
Statusindikering Grön lysdiod indikerar driftläge med fast sken / Blinkar vid felläge och i konfigurationsläge
Grön lysdiod indikerar relä aktivt/Värme inkopplad
Ledare och kabelklasser
Matningskabel 2 x 1.5 mm²
Värmekabel 2 x 5.2 mm²
Miljö
Driftstemperatur -40°C till 40°C
Lagringstemperatur -55°C till 75°C
Ordernr Beskrivning
24619 LCD-8 snösmältningsregulator, 100-240 VAC
24781 LCD-8 snösmältningsregulator, 24VAC
18703 Röda kopplingsklämmar (FP4)
24782 LCD-8 Manual

Tekmar 1773 Snösmältningsregulator

Snösmältningsregulator Tekmar 1773
Användningsområden

Halfri/snösmältning markytor/isfria tak/takrännor/isfria paraboler, takfönster m.m.

Teknisk data

Montering: Din-skena (inomhus)
Driftsspänning: 230 Vac
Utgång: 1 slutande — 230V / 6A
Givare: 2 x Temperatur/Nederbörd
Larmutgång: 24V/15mA
Reglering fukt/nederbörd/temperatur

Temperaturgränsfunktion

Fördröjning av frånslag 0,5 10 timmar
Grundvärmefunktion: Ställbar
Godkännande: CE, VDE

Fördelar:

TEKMAR har eliminerat problemen med smutsiga fuktgivare i metall som inte ger utslag. Genom att utveckla en teknik där man i stället mäter givarens avkylning kan man bortse från yttre miljöpåverkan.

Mikroprocessor baserad reglerenhet för snö / is smältning på markytor, tak och andra ytor där isbildning och frost medför olägenhet. Systemet sluter en kontakt för att koppla in värmesystem när nederbörd faller inom en justerbar temperatur zon. Värmen kopplas ut då ytan torkat, enheten har inställbar eftervärmnings tid för kompensation av misslyckad placering av givare. Givare finns för montering i markytor som beträds av gångare / fordon samt takytor och andra ytor som ej utsätts för mekanisk belastning.

1773 Har en grundvärmefunktion som kan upprätthålla en förhöjd temperatur i mark för en snabbare avtining vid nederbörd i kärva norrländska klimat.

Programmering av enheten sker i enkla menysystem som visas på en display, här kan även enhetens status utläsas.

Programmering kan ske i olika steg, enheten kommer med ett grundprogram och i Quick setup gör du nödvändiga justeringarna för att starta anläggningen. I Övriga menyer kan enheten testas, avancerade inställningar utföras samt återställning till fabriksinställning göras.

Funktions beskrivning allmänt

Snösmältningsregulator 1773 är en programmerbar regulator som passar för ett flertal applikationer där skydd mot isbildning behövs.

Denna typ av regulator kan spara 30-40% energi jämfört med en konventionell termostat.

Besparingen består i att man förutom att mäta temperatur mäter nederbörd / frost på eller i direkt anslutning till den yta som skall skyddas mot isbildning.

Givarna är av en typ där man i stället för att mäta vattnets ledningsförmåga mellan två blanka metall ledare värme upp givaren med jämna mellanrum (ca. 25 minuter) och mäter avkylningen av sensorn för att konstatera eventuell nederbörd. Denna typ av mätning ger en god driftssäkerhet till minimalt underhåll.

Vid inkoppling av två givare startar anläggningen när någon av givarna detekterar fukt och inställt temperaturområde för drift och fortgår till båda givarna är torra.

REGULATOR1773STEKMAR

 

Det aktiva temperaturområdet är +5 – -25°C vilket innefattar de temperaturområde när nederbörd faller och halkrisk föreligger. Kan justeras under meny Configuration Vid markanläggningar nyttjas 1- 2 st markgivare Typ 3352 med mässingshylsa (måste användas vid asfaltering) eller 3353 utan montagehylsa. Vid nedfarter är det väldigt effektivt med en givare i vardera änden av rampen då den smälta nederbörden rinner nedför rampen medan den övre delen av rampen oftast är den som först får nederbörd. Det är även viktigt att tillse att avlopp finns och fungerar även vid minusgrader.

Vid användning för takanläggningar och paraboler nyttjas en 3351 takgivare i kombination med luftgivare 3115. Vid frostskydd av takavvattnings system monteras en fukt / nederbördsgivare i takränna / hängränna samt en temperaturgivare i skugga /norrvägg. Vid isskydd av parabol monteras Fukt / nederbördsgivare på konsol i parabolens nedre kant.

När givarna monteras är det inte alltid möjligt att veta / räkna ut vart mest snö kommer att samlas man har därför tillfört en funktion min. inkopplings tid (Minimum heating run time) för att kompensera ev. avvikelser. Kan justeras för att arbeta 0,5 10 timmar (2 timmar standard) så att ytan hinner torka upp.

Enheten har även en funktion för grundvärme denna funktion håller markytan vid en förhöjd temperatur t.ex. -5°C för att påskynda avsmältning vid nederbörd utan att förbruka full effekt. Funktionen används för markytor med hög prioritet exempelvis offentliga entréer, akutintag vid sjukhus.

Vid bristfällig funktion kan felsökning och justering enkelt göras genom att använda enhetens status samt testprogram. Fel på givare indikeras även av en blinkande röd lysdiod i enhetens front.

1773 Har även en larmutgång (24V max. 15mA) som kan kopplas till larmpanel och sänder ut en signal vid eventuella fel.

Begär offet

[huge_it_forms id=”8″]