Användningsområden

AVSMÄLTNING TAKFOT, SKÄRMTAK OCH STÖRRE TAKYTOR (TCPR)

dsid8_2Vid takkonstruktioner med kraftigt utskjutande takfot får man ofta problem med att snö smälter på taket på grund av värmeläckage och rinner ner mot takfoten, där den avkyls och fryser till is.

Skärmtak blir ofta utsatta för snöras från högre liggande tak, och därmed onormalt hög snölast vilket kan medföra att konstruktionen ger vika.

Vid nybyggnation förekommer det allt oftare att arkitekterna använder sig av glaskupoler på taken för att få ljusa och trevliga utrymmen. Glaskupoler läcker värme som gör att snö smälter och rinner ner på taket där den fryser och bilder en isvall runt kupolen.

Dessa och andra funktionsstörningar och olycksrisker på grund av takets konstruktion kan undvikas om man installerar värmekabelanläggningar som håller taken fria från snö och is.