Takvärme

IS- OCH SNÖSMÄLTNING PÅ TAK

dsid2_2Is och snö i hängrännor, stuprör, ränndalar och andra takkonstruktioner orsakar ofta skador på byggnader. Risken för skador av denna orsak gäller inte bara byggnader utan även människor och egendom kan komma till skada av nedfallande snö eller is, när inte takets avvattningssystem fungerar tillfredsställande.

Vid viss typ av väder, t.ex. dagsmeja, bildas det ofta isproppar i takrännor och stuprör. Detta orsakar i sin tur att smältvatten från taket översvämmar takrännorna och bildar istappar. Dessa istappar kan när de faller ner orsaka allvarliga skador på såväl människor som material.

Vattensamlingar som blir stående på taket ger ofta upphov till läckage och därmed vatten och fuktskador på byggnaden.

Genom att installera värmekablar i takets hängrännor, gesimsrännor, ränndalar, stuprör och andra konstruktionsdetaljer eliminerar man risken för skador orsakade av igenfrusna avvattningssystem.

HUR FUNGERAR AVSMÄLTNINGSANLÄGGNINGAR FÖR TAK?

VÄRMEKABELTEKNIK:s system för takanläggningar är baserat på värmekablar, som när dom spänningssätts blir varma och smälter omgivande snö och is.

Kablarna kan förläggas på en mängd olika sätt beroende på takets konstruktion och önskad funktion.

HUR BLIR DET MED ENERGIFÖRBRUKNINGEN?

VÄRMEKABELTEKNIK har ett omfattande program av styrutrustning för att optimera energiförbrukningen till ett minimum.

Läs mer om detta under avsnittet REGLERING.

JORDFELSBRYTARE

Takanläggningar avsedda för 230 V skall enligt säkerhetsföreskrifterna förses med jordfelsbrytare (30 mA).