Värmeelement CREX 020

VÄRMEELEMENT CREX 020 SERIEN FÖR RISKFYLLDA OMRÅDEN
  • crex0201Stor konvektionsyta
  • Fixering med klammer
  • Klar att använda
  • Underhållsfri

Kompakt konvektionsvärmare för användning i områden med risk för explosioner för att förhindra kondensation, temperatursvängningar och för skydd mot frost i givarkapslingar, brytare och mätinstrument.

Teknisk data

Driftsspänning: AC 230-240V, AC 110-120v
Exlosionsskydd enl. EN LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)
Konformitetscert. 98.E 6110
Värmeelement: högkapacitets värmepatron
Konstruktion: Elaxerad aluminiumprofil i svart
Anslutning: Si-HF-JZ 3 x 0.75mm² kabel, längd 1m
Anslutning PE:  4mm²
Installation: Klammer för 35mm DIN-skena, EN50022
Fästpunkt: vertikalt
Drift-/lagertemp.: 40 till 70°C
Skyddsklass:  IP65/I (jordad)
Art.nr: 02010.0-00 AC 230-240V
Art.nr: 02010.0-01 AC 110-120V
Värmekapacitet: 50W
Ex.skyddstyp: E Ex d IIC T5
Yttemperatur  T5: 100°C (vertikalt installerad)
Längd (L): 150mm
Vikt: ca. 1.3kg
Art.nr: 02011.0-00 AC 230-240V
Art.nr: 02011.0-01 AC 110-120V
Värmekapacitet: 100W
Ex. skyddstyp:  E Ex d IIC T4
Yttemp. T4: 135°C (vertikalt installerad)
Längd (L):  180mm
Vikt:  ca. 1.5kg

crex0202