Temperaturkontroll

BERÄKNING AV TEMPERATURKONTROLL I SKÅP

Vad som behövs:

  1. Ramens dimensioner (höjd, bredd, djup) [m]
  2. Ramens position (dvs. enstaka ram, ramar i rad) enligt beräkningar, ramens yta A [m2]
  3. Ramens material (metall, plast) värmeöverförings koefficient från bord, k [W/m2 K]
  4. Temperaturskillnad mellan önskad raminnehållstemperatur Ti [°C] och den förväntade omgivande temperaturen Tu [°C] (dvs. dag – natt, sommar – vinter, klimatzoner) ΔT [K=Kelvin]
  5. Enstaka kraft (självvärmande) av alla installerade komponenter under drift (dvs. transformatorer, relän, halvledare) Pv [W]

Beräkning och val av parameter ramens yta – värmeöverförings koefficient – temperatur skillnad

Enstaka ram med trä på alla sidor A = 1.8 x H x (W + D) + 1.4 x W x D
Enstaka ram, väggmonterad A = 1.4 x W x (H + D) + 1.8 x H x D
Första eller sista ramen i fristående rad A = 1.4 x D x (W + H) + 1.8 x W x H
Första eller sista ramen i väggfast rad A = 1.4 x H x (W + D) + 1.4 x W x D
Mittenramen i fristående rad A = 1.8 x W x H + 1.4 x W x D +D x H
Mittenramen I väggfast rad A = 1.4 x W x (W + D) + D x H
Mittenramen I väggfast rad med skyddad topp A = 1.4 x W x H + 0.7 x W x D + D x H topp

temperatur

För att beräkna den effektiva temperaturen använder vi oss av formeln:

Teff = 33 (10x√v-v+10.45)(33-T)
22.066