Halvledarelement RC 016

HALVLEDARELEMENT RC 016 SERIEN

  • halvledarelementrc016Temperaturbegränsande
  • Självreglerande (PTC)
  • Dynamisk uppvärmning
  • Energibesparande
  • Kompakt

Dessa små element är designade för att förhindra kondensation och att säkerställa en min. driftstemperatur i små kapslingar

Teknisk data

Driftsspänning: AC/DC 110-250 V 1)
andra spänningar på begäran (i.e. AC/DC 48V)
Värmeelement: PTC-motstånd, självreglerande och temperaturbegränsande
Elementstomme: Aluminium, anodiserad
Anslutning: se illustration nedan
Installation: skruvfäste
Fästpunkt: varierande
Arbets/förvaringstemp. -40 till +70°C
Skyddstyp/klass: IP 32/II (dubbelisolerad)
Godkännande: UL-ansökt

 1) spänningar under AC 140V minskar elementets kapacitet med ca 10%.

Art.nr Värmekapacitet 2) Matarström
max
Yttemperatur
(ca)
Vikt
(ca)
01602.0-00 8W 2.0A 150°C 20g
01609.0-00 10W 2.5A 155°C 30g
01610.0-00 13W 4.0A 170°C 40g

2) vid 20°C omgivningstemperatur

halvledarelementrc016-diag