Apparatskåp Typ 11-21-31-41(22/33/44)

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 11-21-31-41(22/33/44)

Apparatskåp 11 avsett för värmekabelanläggningar max 3 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 21 avsett för värmekabelanläggningar max 6 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 31 avsett för värmekabelanläggningar max 9 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 41 avsett för värmekabelanläggningar max 12 x 2300W (3-fas)

För värmekabel förlagd på rör, -behållare, -tankar, i mark, – golv, mm med termostatstyrning .

Skåpet kan specialbeställas för belastningar över 10A per fas

Komponenter:

1 st Huvudbrytare 3-pol
1 st Manöverbrytare hand-0-aut
1 st Elektronisk termostat inkl. 1 st givare (Vid app.skåp 22/33/44 finns 1 termostat för var trefasgrupp)
1/2/3/4 st Kontaktor 4 x 20A
1/2/3/4 st Jordfelsbrytare 4-Pol 25/0,03A
1/2/3/4 st Driftsindikering (för 3 faser)
4/7/11/13 st Automatsäkringar
1 st Kapsling IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Drifttagande

  • Justera temperaturvärdet med tryckknappar OBS! Lysdion L1 indikerar minusgrader, övriga värden är för programmerade men kan justeras efter behov (se bifogad manual)
  • Ställ dvärgbrytare och jordfelsbrytares vred i läge till.
  • Slå till huvudbrytaren.

När strömmen slagits på tänds termostaternas lysdioder (motsvarande status läs förklaring nedan) samt indikeringslampor på lydiod moduler som indikerar strömflöde i anslutna slingor vid drift

Termostatjustering

* Ställ in önskad temperatur – Tryck en gång på +- knappen, temostaten visar ”Börvärde” ändra till önska värde med + / – Knapparna (ett fast tryck ger snabb ändring). Termostaten återgår automatiskt till normalläge om knap-parna är utan påverkan ca. 5 sek

OBS! Lysdiod L1 indikerar minusgrader.

Termostatens reläkontakt växlar när temperaturen vid givaren sjunker under inställt värde. Detta indikeras av lysdioden på termostatens framsida (Röd=arbetsläge). När temperaturen sedan uppnår inställt värde, växlar reläet åter till viloläge.

Inkoppling

Anslutning av skåpet sker till 5-ledarsystem.

Matningskabel 5 x 1,5 mm² (Max 5 x 4mm²) anslutes till apparatskåpets huvudbrytare samt noll- och jord- plint.

Anslutning av värmeslingor sker direkt till skåpets jordplint (G-G) nollplint (plint 1) samt utgångsfaserna L1 (plint 2), L2 (plint 3), L3 (plint 4) alternativt till 5 x 1,5mm² eller 3 st 3 x 1,5mm² för vidarekoppling till dosa(or).

Givarledningen (3 meter på givare) kan skarvas upp till 50 meter utan avvikelse på temperaturratt. Givaren anslutes med 2 x 1,5 mm² till