Apparatskåp Typ 11-21-31-41 Tekmar Tak

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 11-21-31-41 TEKMAR TAK

Apparatskåp 11 avsett för värmekabelanläggningar max 3 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 21 avsett för värmekabelanläggningar max 6 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 31 avsett för värmekabelanläggningar max 9 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 41 avsett för värmekabelanläggningar max 12 x 2300W (3-fas)

För värmekabel förlagd i rännor och stuprör, takfot samt takytor för avsmältning.

Skåpet kan specialbeställas för belastningar över 10A per fas

Komponenter:

1 st Huvudbrytare 3-pol
1 st Manöverbrytare hand-0-aut
1 st Tekmar reglerenhet inkl. Ränn och tempgivare.
1/2/3/4 st Kontaktor 4 x 20A
1/2/3/4 st Jordfelsbrytare 4-Pol 25/0,03A
1/2/3/4 st Driftsindikering (för 3 faser)
4/7/11/13 st Automatsäkringar
1 st Kapsling IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Drifttagande

  • Ställ jordfelsbrytarens vred i läge till.
  • Slå till samtliga säkringar
  • Slå till huvudbrytaren.
  • Kontrollera inställningar i Tekmar enligt tabell i medföljande beskrivning under ”handhavande”

Funktionsbeskrivning av snösmältningsregulator

Snösmältningsregulatorn består av en kontrollenhet samt 1-2 givare ränngivare med uppvärmd fuktsensor samt en temperaturgivare. Inkoppling av värmekällan sker då de inställda värdena för fukt och temperatur uppfylles, härigenom minimeras energiförbrukningen vid korrekt injustering.

Kontrollenheten levereras förprogrammerad med ett standard program som avbrytes vid egna anpassningar som enkelt utföres via menysystem. Vid eventuella problem kan enheten återställas till standard program genom en knapptryckning.

Inställningar kan göras för: Temperatur, Fuktkänslighet, Grundvärmefunktion samt efter värme vid torr givare.

Avläsningar kan göras av: Total driftid (nollställningsbar), givartemperaturer samt felmeddelande för enhetens delar Den uppvärmda snö/is givaren monteras i rännan mellan eller intill värmekabeln utan direkt kontakt och temperaturgivaren monteras mot rännans utsida eller på annan skuggig plats i anslutning till värmekabelanläggningen.

Inkoppling

Anslutning av skåpet sker till 5-ledarsystem.

Matningskabel 5 x 1,5 mm² (Max 5 x 4mm²) anslutes till apparatskåpets huvudbrytare samt noll- och jord- plint.

Anslutning av värmeslingor sker till jordplint (G-G) nollplint (plint 1)samt utgångsfaserna L1 (plint 2), L2 (plint 3), L3 (plint 4) .Givar ledningen (10 meter på givare)till var givare kan skarvas i dosa med skärmad kabel 5 x 1,5mm² upp till 50 meter (4-ledare kan användas till ej uppvärmd givare).