Apparatskåp Typ 11-21-31-41 Tekmar Mark

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 11-21-31-41 TEKMAR MARK

Apparatskåp 11 avsett för värmekabelanläggningar max 3 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 21 avsett för värmekabelanläggningar max 6 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 31 avsett för värmekabelanläggningar max 9 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 41 avsett för värmekabelanläggningar max 12 x 2300W (3-fas)

För värmekabel förlagd i mark under asfalt, stenläggning eller i betong .

Skåpet kan specialbeställas för belastningar över 10A per fas

Komponenter:

1 st Huvudbrytare 3-pol
1 st Manöverbrytare hand-0-aut
1 st Tekmar reglerenhet+snö/is – Fukt/temp.-Givare
1/2/3/4 st Kontaktor 4 x 20A
1/2/3/4 st Jordfelsbrytare 4-Pol 25/0,03A
1/2/3/4 st Driftsindikering (för 3 faser)
4/7/11/13 st Dvärgbrytare 6/10A (16,20A)
1 st Kapsling IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Drifttagande

  • Ställ jordfelsbrytarens vred i läge till.
  • Slå till samtliga säkringar
  • Slå till huvudbrytaren.
  • Kontrollera inställningar i Tekmar enligt tabell i medföljande beskrivning under ”handhavande”.
  • Tillse att rätt givare valts i meny ”Quick menu/Sensor”.

Funktionsbeskrivning av snösmältningsregulator

Snösmältningsregulatorn består av en kontrollenhet samt två markgivare. Inkoppling av värmekällan sker då de inställda värdena för fukt och temperatur uppfylles, härigenom minimeras energiförbrukningen vid korrekt injustering.

Kontrollenheten levereras förprogrammerad med ett standard program som avbrytes vid egna anpassningar som enkelt utföres via menysystem. Vid eventuella problem kan enheten återställas till standard program genom en knapptryckning.

Inställningar kan göras för: Temperatur, Fuktkänslighet, Grundvärmefunktion samt efter värme vid torr givare.

Avläsningar kan göras av: Total driftid (nollställningsbar), givartemperaturer samt felmeddelande för enhetens delar. Markgivare som ingjutes i nivå med markytan känner marktemperaturen fukt samt frusen nederbörd.

Inkoppling

Anslutning av skåpet sker till 5-ledarsystem.

Matningskabel 5 x 1,5 mm² (Max 5 x 4mm²) anslutes till apparatskåpets huvudbrytare samt noll- och jord- plint.

Anslutning av värmeslingor sker till jordplint (G-G) nollplint (plint 1)samt utgångsfaserna L1 (plint 2), L2 (plint 3), L3 (plint 4) . Givar ledningen (6 meter på givare)till var givare kan skarvas i dosa med skärmad kabel 5 x 1,5mm² upp till 50 meter (Kan även beställas med 20 meter ledning