Apparatskåp Typ 11-21-31-41 Tak

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 11-21-31-41 TAK

Apparatskåp 11 avsett för värmekabelanläggningar max 3 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 21 avsett för värmekabelanläggningar max 6 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 31 avsett för värmekabelanläggningar max 9 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 41 avsett för värmekabelanläggningar max 12 x 2300W (3-fas)

För värmekabel förlagd på tak samt i takrännor och stuprör

Skåpet kan specialbeställas för belastningar över 10A per fas.

Komponenter:

1 st Huvudbrytare
1 st Manöverbrytare hand-0-aut
1 st Termostat Velox Tak (Dubbeltermostat för hängrännor) inkl.2 st givare
1/2/3/4 st Kontaktor 4 x 20A
1/2/3/4 st Jordfelsbrytare 4-Pol 25/0,03A
1/2/3/4 st Driftsindikering (för 3 faser)
3/6/9/12 st Automatsäkringar + manöver 6A
1 st Kapsling IP54

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från över & undersida.

Drifttagande

  • Justera termostatvreden på Velox Tak: Low -2 °C / High +2 °C som utgångsläge.
  • Ställ dvärgbrytarens och jordfelsbrytarens vippa i läge till.
  • Slå till huvudbrytaren.

När strömmen slagits på tänds termostaternas lysdioder motsvarande status läs förklaring nedan och driftsindikeringar tänds motsvarande ström som flyter i anslutna slingor.

VELOX Taktermostat

Air sensor lysdiod tänd: Temperaturen under inställt värde.

Roof sensor lydiod tänd: Temperaturen över inställt driftstemperatur.

Röd lysdiod tänd: Termostaten i drift

Termostaten arbetar enligt plus-minussystemet med två givare varav ” Roof sensor” givaren placerad på tak i skyddsrör känner av om det uppstår ”smälttemperatur” på taket, d.v.s om temperaturen överskrider den på Roof sensor vredet inställda.

”Air sensor” givaren placerad på norrvägg känner samtidigt av om luften underskrider den på Air sensor vredet inställda temperaturen och kan ge upphov till isbildning i hängränna och stuprör.

När båda förutsättningarna uppfyllts aktiveras termostaten.

Justeringar

Om istappar eller isbildning uppstår vid vissa väderlekar kan termostatens vred justeras enligt följande.

Kontrollera lysdioderna på termostaten.
Om Air sensor lampa lyser: Justera ”Roof sensor” vredet motsols mot lägre temperatur tills roof sensor lampa tänds.
Om Roof sensor lampa lyser : Justera ” Air sensor” vredet medsols mot högre temperatur.
Lägsta driftskostnad uppnås dock med vreden så långt från noll som möjligt!

Inkoppling

Anslutning av skåpet sker till 5-ledarsystem.

Matningskabel 5 x 1,5 mm² (Max 5 x 4mm²) anslutes till apparatskåpets huvudbrytare samt noll- och jord- plint.

Anslutning av värmeslingor sker direkt till skåpets jordplint (G-G) nollplint (plint 1) samt utgångsfaserna L1 (plint 2), L2 (plint 3), L3 (plint 4). Givar ledningen kan göras upp till 50 meter utan avvikelse på temperaturratt