Apparatskåp Typ 11-21-31-41 Max/Min

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 11-21-31-41 MAX-MIN

Apparatskåp 11 avsett för värmekabelanläggningar max 3 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 21 avsett för värmekabelanläggningar max 6 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 31 avsett för värmekabelanläggningar max 9 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 41 avsett för värmekabelanläggningar max 12 x 2300W (3-fas)

För värmekabel förlagd på rör, -behållare, -tankar, i mark, – golv, mm med termostatstyrning .

Skåpet kan specialbeställas för belastningar över 10A per fas

Komponenter:

1 st Huvudbrytare 3-pol
1 st Manöverbrytare hand-0-aut
1 st Termostat Termonic 26090 inkl. 2 givare
1/2/3/4 st Kontaktor 4 x 20A
1/2/3/4 st Jordfelsbrytare 4-Pol 25/0,03A
1/2/3/4 st Driftsindikering (för 3 faser)
4/7/11/13 st Automatsäkringar
1 st Kapsling IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Funktion

Apparatskåpet reglerar temperaturen i en yta till det på T2 inställda värdet. Värmen bryts från om lufttemperaturen understiger det på T2 inställda värdet.

Drifttagande

  • Justera temperaturvredet på drift termostatenT2 till önskad drifts temperatur med hjälp av en skruvmejsel. (Eventuellt kan temperaturområdet behöva ändras.)
  • Justera temperaturvredet på luft termostatenT1 till önskad frånslagstemperatur med hjälp av en skruvmejsel. (Eventuellt kan temperaturområdet behöva ändras.)
  • Ställ jordfelsbrytarens vred i läge till.
  • Slå till huvudbrytaren.

När strömmen slagits på tänds termostaternas lysdioder motsvarande status läs förklaring nedan .

Termonic 26090

Röd lysdiod tänd: Givarfel eller felinställt temperaturområde.
Gul lysdiod tänd: Termostaten i aktivt (givartemperatur under inställt värde)

Justeringar

Hysteres (Antal grader mellan till och frånslag) justeras så att termostaten uppfyller kravet på temperatur reglernoggrannhet. Observera att termostatens relä får en kortare livslängd vid inställningar som ger en liten hysteres vid snabba processer.

Om termostaten /efterföljande kontaktorer ”klapprar” vid frånslag ökas hysteresen något. Ändring av temperatur område så att ändlägen undvikes. Observera att felaktigt temperaturområde kan indikeras som givarfel.

Inkoppling

Anslutning av skåpet sker till 5-ledarsystem.

Matningskabel 5 x 1,5 mm² (Max 5 x 4mm²) anslutes till apparatskåpets huvudbrytare samt noll- och jord- plint.

Anslutning av värmeslingor sker direkt till skåpets jordplint (G-G) nollplint (plint 1) samt utgångsfaserna L1 (plint 2), L2 (plint 3), L3 (plint 4) alternativt till 5 x 1,5mm² eller 3 st 3 x 1,5mm² för vidarekoppling till dosa(or).

Givare T1 monteras exempelvis i skyddsrör eller 1 dosa på norrvägg. Givare T2 monteras i skyddsrör mellan kabelslag. Givar ledningen (3 meter på givare) kan skarvas upp till 50 meter utan avvikelse på temperaturratt. Givaren anslutes med 2 x 1,5 mm² till (plint 117,118).