Apparatskåp Typ 02-Frys

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 02 FRYS

Apparatskåp avsett för värmekabelanläggningar max 2300W (3-fas) med värmekabel förlagd för frostskydd av frysrumsgolv med termostatstyrning .

Apparatskåpet är utrustat med larmtermostat vars temperaturgivare förlägges jämte drift termostatens givare. Larmtermostaten matas från separat fas med egen säkring ej genomlöpande jordfelsbrytare för att larmet ej skall slås ut om matningsspänning till värmeslingan av någon anledning faller bort.

Komponenter:

1 st Huvudbrytare
1 st Manöverbrytare hand-0-aut
2 st Elektronisk termostat inkl. givare
1 st Jordfelsbrytare 2-Pol 25/0,03A
2 st Automatsäkringar
1 st Kapsling IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Drifttagande

  • Justera temperaturvärdet med tryckknappar OBS! Lysdiod L1 indikerar minusgrader, övriga värden är för programmerade men kan justeras efter behov (se bifogad manual)
  • Justera temperaturvärdet på larmtermostat med tryckknappar OBS! Lysdiod L1 indikerar minusgrader, övriga värden är för programmerade men kan justeras efter behov (se bifogad manual)
  • Ställ jordfelsbrytarens vippa i läge till.
  • Slå till huvudbrytaren.

När strömmen slagits på tänds termostaternas lysdioder motsvarande status läs förklaring nedan .

Termostat justering

* Ställ in önskad temperatur – Tryck en gång på +- knappen, temostaten visar ”Börvärde”, ändra till önska värde med + / – Knapparna (ett fast tryck ger snabb ändring) Termostaten återgår automatiskt till normalläge om knapparna är utan påverkan ca. 5 sek

OBS! Lysdiod L1 indikerar minusgrader.

Termostatens reläkontakt växlar när temperaturen vid givaren sjunker under inställt värde. Detta indikeras av lysdioden på termostatens framsida (Röd=arbetsläge). När temperaturen sedan uppnår inställt värde, växlar reläet åter till viloläge.

Inkoppling
Anslutning av skåpet sker till 5-ledarsystem.

Matningskabel 4 x 1,5 mm² anslutes till apparatskåpets huvudbrytare samt noll- och jord- plint.

Anslutning av värmeslingor sker direkt till skåpets jordplint(G-G) nollplint (plint 1) samt utgångsfaserna L1 (plint 2), L2 (plint 3), L3 (plint 4) alternativt till 5 x 1,5mm² eller 3 st 3 x 1,5mm² för vidarekoppling till dosa(or).

Givarledningen (3 meter på givare) kan skarvas upp till 50 meter utan avvikelse på temperaturratt. Givaren anslutes med 2 x 1,5 mm² till plint.

Larmutgång som potensialfri kontakt på plintrad (numrering se schema.)