Apparatskåp Typ 01-Tak

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 01-TAK

Apparatskåp avsett för frostskydd av hängrännor och stuprör med termostatstyrning

Komponenter:
1 st Huvudbrytare 1-pol 25A
1 st Termostat Velox Tak (Dubbeltermostat för hängrännor) inkl.2 st givare
1 st Jordfelsbrytare 2-Pol 25/0,03A
1 st Kapsling mod IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Drifttagande

  • Justera termostatvreden på Velox Tak: Air -2 °C / Roof +2 °C som utgångsläge.
  • Ställ jordfelsbrytarens vippa i läge till.
  • Slå till huvudbrytaren.

När strömmen slagits på tänds termostaterna lysdioder motsvarande status läs förklaring nedan.

VELOX Taktermostat
Air sensor lysdiod tänd: Temperaturen under inställt värde.

Roof sensor lydiod tänd: Temperaturen över inställt driftstemperatur.

Röd lysdiod tänd: Termostaten i drift .

Termostaten arbetar enligt plus-minussystemet med två givare varav ”Roof sensor” givaren placerad på tak i skyddsrör känner av om det uppstår ”smälttemperatur” på taket, d.v.s om temperaturen överskrider den på Roof sensor vredet inställda.

Air sensor” givaren placerad på norrvägg känner samtidigt av om luften underskrider den på Air sensor vredet inställda temperaturen och kan ge upphov till isbildning i hängränna och stuprör.

När båda förutsättningarna uppfyllts aktiveras termostaten.

Justeringar
Om istappar eller isbildning uppstår vid vissa väderlekar kan termostatens vred justeras enligt följande.

  • Kontrollera lysdioderna på termostaten.
  • Om Air sensor lampa lyser: Justera ”Roof sensor” vredet motsols mot lägre temperatur tills roof sensor lampa tänds.
  • Om Roof sensor lampa lyser : Justera ” Air sensor” vredet medsols mot högre temperatur.
  • Lägsta driftskostnad uppnås dock med vreden så långt från noll som möjligt!