EX-kapslingar

BPG EX-KAPSLINGAR

BPG-sortimentet omfattar kapslingar i 16 storlekar, tillverkade i glasfiberarmerad polyester (GRP). Detta material är synnerligen motståndskraftigt mot förorening genom oljor, fetter, alifatiska och aromatiska kolhydrater, samt bakterier och enzymer. Materialet är också lämpligt för LSOH-tillämpningar (Low Smoke Zero Halogen).

Polyester ger kapslingarna utmärkt mekanisk styrka och den sannolika livslängden är betydande. Väggtjockleken gör det möjligt att maskingänga hål för genomföringar i kapslingens väggar, och polyester utgör ett mycket bra alternativ till aluminium eller gjutjärn.

ABTECH gjuter BPG-sortimentet i SMC- stället för DMC-material som är den vanligaste formen av GRP. SMC-metoden använder för armeringen väv istället för korta strängar. Det ger mycket större mekanisk styrka, och om kapslingen utsätts för brand håller konstruktionen ihop även när hartsen reduceras på grund av de höga Temperaturrna.

Ett bevis för detta är att BPG-produkter som försetts med keramiska kontaktdon uppfyller kraven i IEC 331 (750°C i 3 timmar) liksom i BS6387/1983 (950°C i 3 timmar – endast låga).

Ytterligare information om denna testprocedur hittar man i avdelning 6 i den här katalogen. Tack vare kapselns labyrint-tätning, som skyddar tätningen mot yttre krafter, har kapslingarna från BPG ett utmärkt skydd mot inträngning innebärande att de har testats och godkänts enligt IP66/67.

De har också utsatts för och klarat Shell/ERA:s överspolningstest, vilket togs fram för att på ett fullt godtagbart sätt testa kapslingar och elektrisk utrustning som rutinmässigt utsätts för förhållandena på ett fartygsdäck eller för vattenspolningssystem vid brand.

Fastän monteringshålen inte når utanför kapslingens profil sitter de utanför tätningen, och alla yttre fästen och utrustning är tillverkade av rostfritt stål med kvaliteten 316 som en garanti för pålitlighet.

BPG-sortiment har många egenskaper som lämpar sig för ett stort antal tillämpningar där det ingår kopplingsskåp för både industriområden och riskfyllda miljöer, OEM- applikationer, brandskyddssystem, ledningsdragning i tunnlar, med flera andra.

exkapsling1

exkapsling2

exkapsling3

exkapsling4

BPG-sortimentet kan maskinbearbetas, borras, gängas med olika profiler, och målas. Det kan självklart också gjutas i ett antal färger, något som leder till att färgens hållbarhet förbättras avsevärt i jämförelse med målning.

BPG-sortimentet finns också med koltillsats (BPGC) vilket hjälper till att reducera materialets ytresistans och följaktligen minska risken för gnistor till följd av statisk laddning.

Jordning kan åstadkommas med olika medel: en inre/yttre jordningsskruv som i sin tur kan anslutas till montageskenan för klämmor eller montageplåten för komponenter; en jordningsplåt kan monteras runt innerväggarna för att sörja för jordkontinuitet för kabelförskruvningar och diverse skenmonterade jordklämmor, eller också kan jordskenor av något märke anbringas inuti kapslingen.

Om kapslingen får en standardpackning av neopren lämpar den sig för omgivnings- Temperaturr från minus 40°C till plus 80°C. Alternativet är en silikonpackning som tillval: då utökas temperaturområdet och blir minus 70°C till plus 130°C.

När det gäller apparatur med certifikat går det bra att kontakta ABTECH Sales Department för uppgift om vilka omgivningstemperaturer den klarar.

BPG- och BPGC-kapslingarna lämpar sig för användning på riskfyllda platser och kan erhållas med ett antal certifikat, särskilt ATEX EExe enligt BS EN 50019 (zon 1 & 2), EExnA enligt BS EN50021 (zon 2) och NEMA 4X (CSA, UL & FM klass 1, div. 2).

BPG-SORTIMENTETS EGENSKAPER

  • Brett temperaturområde (- 70°C till +130°C)
  • Inträngningsskydd upp till IP68
  • Brandhärdighet enligt IEC331
  • Slagtålighet >7 Nm
  • UV-resistent
  • Kan borras och gängas för att ta de flesta gängprofiler (till exempel NPT)
  • Certifiering för zonerna 1 och 2
  • Godkänd: UL, CSA, ATEX och GOST
  • Idealiskt för petrokemiska och marina applikationer