Reglering

Anläggningstyp

Anläggningstyp Apparatskåpstyp
1 st Termonic
-10…+95°C
2 st Termonic
-10…+95°C
3 st Termonic
-10…+95°C
4 st Termonic
-10…+95°C
Is-/Snösmältnings-
regulator
Taktermostat
Dubbla Givare
Börvärde Frysskydd
Max effekt 2 kW Typ 01
Max effekt 6 kW Typ 11
Max effekt 12 kW Typ 21 Typ 22
Max effekt 18 kW Typ 31p Typ 32p Typ 33p
Max effekt 24 kW Typ 41p Typ 42p Typ 43p Typ 44p
Golvvärme/Industri
Max effekt 2 kW Typ 01
Max effekt 6 kW Typ 11
Max effekt 12 kW Typ 21 Typ 22
Max effekt 18 kW Typ 31p Typ 32p Typ 33p
Max effekt 24 kW Typ 41p Typ 42p Typ 43p Typ 44p
Markvärme/Snösmältning
Max effekt 2 kW Typ 01
Max effekt 6 kW Typ 11 Typ 11mm* Typc 11 IC
Max effekt 12 kW Typ 21 Typ 22mm* Typ 21 ICp
Max effekt 18 kW Typ 31p Typ 32mm*p Typ 33p Typ 31 ICp
Max effekt 24 kW Typ 41p Typ 42mm*p Typ 43p Typ 44p Typ 41ICp
Frostskydd av hängrännor och stuprör
Max effekt 2 kW Typ 01-tak
Max effekt 6 kW Typ 11 Tak IC Typ 11-tak
Max effekt 12 kW Typ 21 Tak IC Typ 21-tak
Max effekt 18 kW Typ 31 Tak IC Typ 31-takp
Max effekt 24 kW Typ 41 Tak IC Typ 41-takp

Trefasgrupp

TREFASGRUPPENS UPPBYGGNAD

Värmekabeltekniks apparatskåp i standardutförandebyggs samtliga upp med kompletta trefasgrupper omfattande:

  • Jordfelsbrytare (En 4-polig brytare per 3-fas grupp)
  • Automatsäkringar ( 3st per 3-fas grupp)
  • Kontaktor 4 x 20A (En kontaktor per 3-fas grupp)
  • Värmekabelteknik:s lysdiodmodul med strömtransformatorer

Huvudbrytare

Vårt apparatskåp innehåller en huvudbrytare anpassad till skåpets max belastning.

Reglergruppens uppbyggnad

Reglergruppen består av manöverbrytare,  6A dvärgbrytare samt Reglerenhet.

Vid större apparatskåp 31-41 finns även tidrelä för tillslagsfördröjning för undvikande av överbelastning av elnät efter strömavbrott.

Reglering

Golvvärme,rörvärme mm: Elektronisk termostat med extern termostatgivare som registrerar den aktuella temperaturen på anläggningen med inställbar hysteres.

Takanläggning: Velox Dubbeltermostat med två givare för avkänning av tak- och omgivningstemperatur vilket medger ett driftförhållande med relativt låg strömförbrukning och god funktion.
Funktion: Termostatens relä slår till då takgivaren registrerar plusgrader (avsmältning) och väggivaren registrerar minusgrader (Frysrisk i stuprör och hängrännor)

Takanläggning: Tekmar snösmätningsregulator med en till två givare som registrerar temperatur respektive fukt. Ett alternativ för anläggningar på större effekter där låg driftskostnad är ett krav.
Funktion: Denna typ av reglering medger en exakt reglering där inkoppling endast sker då fukt finns på fuktgivare (placerad i häng/gesims-ränna) i kombination med att temperaturgivaren registrerar frysrisk i rännor och stup/avvattningsrör.

Markanläggning snö-/issmältning: Här installeras höga effekter, ofta 250-300W/m². Tekmar snösmältningsregulator med markgivare (Fukt-temp. samt uppvärmd is/snö-givare) som kan användas i alla typer av markytor även för tung trafik. Givarna gjutes fast i nivå med ytan och registrerar marktemperatur och alla typer av nederbörd.
Funktion: Enhetens relä drar då fukt/nederbörd förekommer på den aktuella ytan i kombination med frysrisk. Detta tillsammans med ett inbyggt tidrelä för att kompensera avvikelser i ytan garderar för en lägsta driftskostnad med ett gott resultat.

Specialskåp

Vi kan även erbjuda apparatskåp med olika typer av regulatorer från enkanals on-off regulatorer till 10-kanaliga multiloop-regulatorer med anslutning för fjärrstyrning från pc via tvåtråd eller teleanslutning med modem.

Vi bygger och konstruerar apparatskåp i alla storlekar allt efter önskemål. Som exempel kan nämnas apparatskåp för styrning av markytor, broar och trappor i anslutning till Globen i Stockholm där skåpen anslöts till DUC för övergripande kontrollfunktioner, samt apparatskåp på 50-75st trefasgrupper för eluppvärmda biltestbanor i Norrlands inland på flera hundra kilowatt.

Inget skåp är för litet eller för stort och inga önskemål för avancerade.

Värmekabelteknik löser Ditt behov av apparatskåp!

Säkringar

VAL AV SÄKRINGAR

Automatsäkringar har många fördelar i jämförelse med diazesäkringar men automatsäkringarnas fördelar medför även nackdelar.

Automatsäkringens momentana utlösning vid kortslutning medför att man måste ta hänsyn till startströmmar hos självbegränsande kablar med goda marginaler för att undvika spontana frånslag av automatsäkringen då sådana anläggningar startas upp vid låga temperaturer. Här tillämpas även en säkring med G-karaktäristik som är extra trög för att undvika onödigt stora kabelareor på anslutningsledningar mellan skåp och värmekabel. En annan nackdel son skall omnämnas är att automatsäkringar ej bör belastas med mer än 80% av märkström vid kontinuerlig belastning (ex. 0,8 x 10A = 8A).

Låsbar huvudbrytare

Apparatskåp som skall monteras i utrymmen där tillträde ej begränsas av separat låst dörr (Elrum, Elnisch) kan utrustas med låsbar huvudbrytare på begäran vid beställning.
Kapslingsklass

Apparatskåps kapsling i polystyrol med transparent lock av polykarbonat. Kapslingarna kan sammanbyggas i sidled med speciella montagesatser. Kapslingsklass IP55.

Apparatskåps kapsling i lackerad plåt. Kan levereras med glasad dörr och cylinderlås på begäran. Kapslingsklass IP 55 (IP65 med speciella tillbehör)

Anslutningar

Värmekabeltekniks apparatskåp är avsedda för anslutning till 5-ledarsystem (Andra anslutningsformer på begäran).

Var utgående plint grupp består av en jordplint en nollplint samt 3 plintar för L1-L3.

Apparatskåpen levereras med givare liggande i skåpet med givarledningen ansluten på de avsedda plintarna med undantag av IC Mark-skåpen där givarna levereras lösa .

Kapslingsklass

Apparatskåpskapsling i polystyrol med transparent lock av polykarbonat. IP55 upp till 72 moduler.

Apparatskåpskapsling i lackerad plåt. Kan levereras med glasad dörr och cylinderlås på begäran. Kapslingsklass IP55 (IP65 med speciella tillbehör). Vi har även rostfria kapslingar för krävande miljöer.

För montering av skåp utomhus

Vi kan erbjuda skåp kompletterade med regntak och skåpsvärme för utomhusmontage.