Omfattning

2. Omfattning

Denna standard ger anvisningar för fast installation och lågspänning av värmekablar som är tillverkade och provade enligt SS 424 24 11.