Reglering

REGLERING AV MARKANLÄGGNINGAR

automatikskapFör att få en energisnål markvärmeanläggning krävs att till och frånslag styrs på ett rationellt sätt. Det finns många olika sätt att göra detta på och vilket man väljer beror på anläggningens storlek och hur den kan övervakas.

Manuellt till/frånslag.
Man slår till anläggningen när man ser att det behövs.

Styrning med enkeltermostat.
Anläggningen är tillslagen när temperaturen är under inställt värde.

Styrning med dubbeltermostat.
Anläggningen är tillslagen när temperaturen är inom det inställda intervallet.

– Styrning med temperatur och fuktkännande givare.
En komplett styrning där anläggningens drifttid kan minimeras. Anläggningen är tillslagen endast när temperaturvillkoret är uppfyllt och det samtidigt är fukt på marken.

Automatikskåp.

VÄRMEKABELTEKNIK har ett komplett program av automatikskåp för styrning av alla förekommande värmekabelanläggningar.

Vi konstruerar och tillverkar även automatikskåp med funktion enligt önskemål.

Termostater, automatikskåp och andra reglerkomponenter behandlas ingående under flik K ”REGLERING”.