Värmeelement

Kabeltyper

FÖREKOMMANDE KABELTYPER ÄR TCPR, TCPRH OCH MINERALISOLERAD KC-HDPE

cm302TCPR – Sand, plattläggning – betong.

TCPR är en armerad serieresistiv kabel med återledare. Kabeln måttbeställes hos oss och levereras då med såväl kallkabel som ändavslutningar monterade.

TCPRH – Asfalt

TCPRH är en variant av TCPR. Det är en TCPR-kabel försedd med ett ytterskikt av teflon som gör att kabeln tål en hög temperatur vid förläggningen. Detta gör att man kan lägga TCPRH direkt i asfalt.

KC-HDPE – Asfalt

kc-hdpeKC-HDPE är en mineralisolerad kabel med yttermantel av HDPE-gummi som kan förläggas direkt i asfalt. Beställs som färdiga värmeslingor med anslutning i båda ändar.

UTFÖRLIGARE KABELDATA UNDER FLIK ”DATABLAD”.

Markvärmeprojekt

Markvärmeprojekt

Art Nr: Markvarme
Användningsområden

cm201En komplett lista över användningsområden för markvärme skulle bli mycket lång och förmodligen aldrig komplett, då det ständigt kommer nya idéer om tillämpningar

Vi presenterar här de vanligast förekommande tillämpningarna, och hoppas att du kontaktar oss, om du ej finner lösningen på just ditt markvärmebehov i denna katalog. Vi ställer gärna upp och konstruerar ännu en lösning på ett markvärmebehov.

Tillämpningar:

  • Torra och halkfria utomhusytor året runt, trappor, entréer, trottoarer, gångbroar, garageinfarter, rullstolsramper, lastkajer, varuintag mm.
  • Torra och halkfria parkeringsdäck och uppfartsramper.
  • Frostskydd av mark under frys och kylrum.
  • Uppvärmning av jordlagret i växthus.

För markvärme begär offert.

[sg_popup id=”2″]
Offerera mig
[/sg_popup]