Växthus

Förläggning av värmekabel i jordbädd
Värmekabeln förlägges i sand under växtbädden som kan vara av varierande djup, vanligen 40-50 cm. Ovanför kabeln lägges ett skikt som ska förhindra att man kan skada kabeln vid grävning eller annan jordbearbetning. Grävskyddet kan utgöras av kraftigt stängselnät, tegelpannor eller något liknande material.
cm1902

Utläggning:

  • På sandbädden lägges en armeringsmatta som underlag för kabeln.
  • Rulla ut kabeln på mattan och fixera den i läge.
  • Naja fast kabeln vid armeringsmattan med plastöverdragen najtråd.
  • Kontrollera att kabeln är funktionsduglig. (Meggning och ohm-mätning).
  • Lägg ut det övre sandlagret (5 cm).
  • Lägg dit grävskyddet. Var försiktig så att kabeln inte skadas.
  • Kontrollmät gärna kabeln igen.
  • Lägg på växtbädden.