Körytor

Förläggning av värmekabel i betong

cm1601En vanligen förekommande metod vid förläggning av värmekabel är direkt i betong.

Förekommande kabeltyper: TCPR.

Begränsningar: max 25 Watt per meter kabel.

Utläggning: Kabeln rullas ut på armeringen enligt det tänkta förläggningsmönstret och fästes provisoriskt. När kabeln är på plats och anpassad så att den täcker hela ytan som ska värmas najas den fast vid armeringen med plastöverdragen najtråd.

Reglering: Utläggning av värmekabeln skall ske under överinseende av behörig installatör. Innan betongen gjutes ska kablarna provas (Meggas och ohm-mätas).