Gångytor

Sandbädd

Förläggning av värmekabel i sandbädd

cm1001En mycket vanlig förekommande metod vid förläggning av värmekabel är i sandbädd. Detta förläggningssätt är universellt och ytbeläggningen kan vara av olika material såsom asfalt, betongplattor, gatsten eller marktegel.

Förekommande kabeltyper: TCPR.

Effektbegränsning: Max 20 Watt per meter kabel.

Förläggning: Kabeln skall förläggas på väl komprimerad sandbädd med minst 50 mm djup. Därefter skall kabeln täckas med sand, som packas väl runt kablarna så att god värmeöverledning uppstår. Vid detta arbete är det viktigt att man är försiktig så att kablarna ej skadas. Även detta sandskikt bör vara ca 50 mm tjockt.

Utläggning av värmekabeln: Den snabbaste och enklaste metoden är att man på det första sandlagret lägger ut armerings eller hönsnät där man sedan najar fast kabeln med lämpligt c/c-avstånd. Vid najningen skall alltid plastöverdragen najtråd användas.

En annan metod är att med hjälp av brädor fixera fästband i första sandlagret. Dessa brädor får ej läggas så att kabeln kan komma i kontakt med dem då värmekabel ej får ligga i direkt kontakt med brännbart material. Man kan t.ex lägga brädor utanför den uppvärmda ytan och spänna fästband mellan dom. Kabeln monteras sedan på fästbanden med önskat c/c-avstånd.

Kontroll: Utläggningen av kabeln skall ske under överinseende av behörig installatör. Kabeln skall alltid innan den täckes funktionprovas (resistansmätas och meggas).

Reglering: Vid fukt/temperaturstyrning monteras speciell givare i ytan. Skyddsrör för givarkabeln skall då förläggas fram till givaren.

Mer om styrning kontroll under avsnittet Reglering

I asfalt på betong

Förläggning av värmekabel i asfalt på betong

cm1302En metod att lägga värmekabel är att förlägga kabeln direkt i asfalt på t.ex. ett underlag av betong. Denna metod kan förekomma vid t.ex. handikappramper och gångbroar.

Förekommande kabeltyp: TCPRH, en variant av den vanliga TCPR-kabeln men försedd med ett ytterskikt av teflon för att stå emot den höga temperaturen hos varm asfalt (140-160°C).

Begränsningar: Max 30 W/m kabel.

Förläggning: Kabeln fästes på speciella fästband vilka spikas fast på betongytan (c/c 500mm).

Reglering: Utläggningen av värmekabeln skall ske under överinseende av behörig installatör.

Innan asfaltering skall kablarna provas av ansvarig installatör (meggas och ohm-mätas).

Beläggning: Vid asfalteringen som skall ske för hand måste man vara försiktig så att kablarna inte skadas av verktyg eller andra föremål.