Entréer

Montering av värmekabeln

Monteringen av värmekabeln måste anpassas efter trappans byggmetod. För att få en snabb och jämn avsmältning av trappan är det viktigt att kabeln kommer på lämpligt djup (30-50 mm under ytan).

cm801Enskiktsgjutning

Kabeln najas fast vid armeringen med plastöverdragen najtråd eller el-tejp. Om armeringen ligger för djupt för detta ska särskilda fästjärn för värmekabeln monteras. Värmekabeln skall förläggas under överinseende av behörig installatör. Före gjutningen skall kabeln alltid testas (meggas och ohm-metas) av ansvarig elinstallatör. Vid gjutningen måste försiktighet iakttagas så att kabeln inte skadas.

Tvåskiktsgjutning

cm802Speciella fästband för värmekabeln monteras på grovbetongen. Värmekabeln läggs ut och fästes vid banden med hjälp av plåtfliken. Arbetet skall utföras under överinseende av behörig montör. Innan slipsatsen läggs skall kabeln alltid testas (meggas och ohm-mätas) av ansvarig elinstallatör. Vid slipsatsens läggning måste försiktighet iakttagas så att kabeln ej skadas.

Plattsättning

Montering enligt tvåskiktsgjutning, var dock särskilt uppmärksam på att inte plattornas tjocklek gör att kablarna kommer för djupt under ytan.

Observera! Glöm ej att förlägga VP-rör för ev. termostatgivare, röret skall proppas i slutändan så att betong eller putsbruk inte kan tränga in.

Konsultation

VÄRMEKABELTEKNIK har kunskap och erfarenhet av projektering av värmekabelanläggning inom ett stort område, vi hjälper gärna till med konstruktion och leverans av kompletta lösningar.

Vi åttager oss även konsultuppdrag avseende värmekabeltillämpningar.