Växthus

Jordvärme i växthus

Med jordvärme i växthus eller drivbänkar kan odlingssäsongen förlängas. Tidigare växtstart på våren och längre höst, gör att många i vårt bistra klimat, ”omöjliga” växter kan odlas med framgång även långt norrut i landet.

Jordvärme kan enkelt och utan stora ingrepp ordnas genom att installera värmekablar under jordbädden och styra dessa så att önskad jordtemperatur erhålles (6-14°C).

Allmänt

Effektbehov: 60-140 W/m²

Förekommande kabeltyper: TCPR

Dimensionering: Effekten bör ej överstiga 15 W/m kabel för att förhindra uttorkning av rötterna.

Reglering: Värmekablarna styrs av termostat med givaren placerad i växtbädden (Temperaturområde 0-40°C).

Dimensionering

Beräkning av lämplig kabelresistans och längd görs enklast i följande ordning:

 1. Effektbehovet bestäms.
 2. Fördelning på lämpligt antal kabelslingor.
 3. Lämplig kabel samt spänningsmatning bestäms.
  För varje slinga beräknas sedan:
 4. Totalresistans (Rt).
 5. Minsta tillåtna kabellängd (l).
 6. Kabelresistans (W/m) väljs.
 7. Kabelns verkliga längd (l).
 8. Kontrollberäkningar.
 9. Avstånd mellan kabelslagen (c/c).
 10. Resultat.

Exempel: I ett växthus med två odlingsytor 6 x 2 m skall en växtbädd förses med värmekabel för jordvärme.

 1. Effektbehov: Ytan x önskad yteffekt
  Exempel: 12 x 100 = 1.200 W.
 2. Antal kabelslingor: Den relativt låga totaleffekten 1.200 W kan man utan problem lägga på kabelsslinga.
 3. Kabeltyp: TCPR.. Av kostnadsskäl väljes oftast TCPR.
  Spänningsmatning: Här finns ingen anledning att välja högre spänning än 230V.
 4. Kabelslingans totala resistans: (Rt) fås ur Ohms lag för effekt P = U² / R ger att R = U² / P
  Exempel: 230² / 1.200 = 44.08 W.
 5. Kabelslingans minsta tillåtna längd (l):
  l = Pt / P/m.
  Exempel: 1.200 W / 15 W/m = 80 m
 6. Önskad resistans per meter kabel (R/m):
  R/m = Rt / l
  Exempel: 44.08 W / 80 m = 0.55 W/m
  En kontroll i kabeldata ger vid handen att det närmast lägre värde som finns är 0.45 W/m. Man väljer alltså en kabel med resistansen 0.45 W/m och räknar ut vilken längd som behövs.
 7. Kabelslingans verkliga längd (l):
  l = Rt / R/m
  Exempel: 44.08 / 0.45 = 98 meter.
 8. Kontrollberäkningar: 98 m TCP 0.45; 12 m²
  P = 230² / (98 x 0.45) = 1.200 W
  P/m = 1.200 / 98 = 13.33 W/m
  P/m² = 1.200 / 12 = 100 W/m²
 9. c/c-avstånd (c/c): c/c = ytan x 100 / l
  Svaret fås i cm om ytan sätts i m² och l i meter.
  Exempel: 12 x 100 / 98 = 13 cm.
 10. Resultat: en värmekabelslinga á 98 m TCPR 0.45 Ohm/m förlägges med c/c 13 cm.