Dimensionering

EFFEKTBEHOV

Effektbehovet för en markvärmeanläggning är beroende av dels det geografiska läget samt lokala variationer.

Som riktvärden kan anges

– Sluttande ytor: 250 – 300 W/m².
– Plana ytor: 250 – 350 W/m².

De lokala variationerna kan t.ex vara att ytan som ska hållas ren är hårt utsatt för vind, att snö driver in, eller att man önskar en mycket snabb uppvärmning.