Torra och Halkfria Entréer

cm401Hotell, butiker, allmänna inrättningar och andra publika byggnader där det passerar folk ut och in har ofta problem med våta och hala golv vid snöfall. Även utanför direkt utanför entrén kan extremt hala ytor förorsaka fall med personskador som följd. Problemet löses oftast om man redan utanför dörren håller snöfritt genom att värma entréplan och ev. trappor.

Ytterligare fördelar med uppvärmda trappor och entréplan:

  • Risken för halkolyckor orsakade av snö eller is elimineras.
  • Man slipper det tidsödande och föga intressanta arbetet med att skotta snö.
  • Då man inte behöver salta eller skotta bort snö och is skadas inte ytbeläggningen