Halkfria körytor vintertid

Med värmekablar förlagda under ytan kan man hålla garagenerfarter, ramper i parkeringshus och andra utsatta körytor fria från snö och is även under vinterhalvåret.

Kablarna kan förläggas på många olika sätt.

  • Sandbädd med ytbeläggning av t.ex betongplattor eller asfalt.
  • På betong som sedan förses med ytbeläggning av asfalt.
  • I betong, när konstruktionen är av betong och gjutes i en etapp förläggs värmekablarna i betongen genom att de najas fast i armerings överkant.
csid14_1
ALLMÄNT

Effektbehov: Beroende av anläggningens geografiska läge och byggnadens konstruktion varierar effektbehovet mellan 200 – 400 Watt/m². Faktorer som man måste ta hänsyn till vid bestämmande av effektbehovet är t.ex hur snabbt avsmältningen ska komma igång, hur utsatt ytan är för snöfall och kyla och om stora snömängder dras med från angränsande ytor.

I tidigare avsnitt har behandlats dimensionering och installation av värmekablar i sandbädd och i asfalt. Återstår att redovisa för metoden vid förläggning i betong.