Halkfria gångytor vintertid

cm902Med värmekablar i marken kan man hålla trottoarer, gångbroar och andra markytor snö och isfria även under den kalla tiden av året.

Kablarna kan förläggas på många olika sätt, vanligast är att dom lägges i sandbädd som täckes med cementplattor, marktegel eller asfalt.

Det förekommer även att kablarna förlägges på betong som sedan förses med ytbeläggning av något slag. I de fall där konstruktionen är av betong och gjutes i en etapp förlägges värmekablarna i betongen genom att dom najas fast i armeringens överkant

Allmänt

Effektbehov: Beroende av anläggningens geografiska läge, lokala klimatförhållanden samt önskad funktion varierar effektbehovet mellan 250 – 300 W/m².

Ju högre effekt man väljer desto snabbare kan avsmältningen komma igång.

Y/D-omkoppling. Om anläggningen dimensioneras för 400 Volts driftspänning kan man genom Y/D-koppling erhålla en lägre grundeffekt (1/3) i Y-läge.

Max effekter (W/m)

Kabeltyp Betong (W/m) Asfalt (W/m) Sand (W/m)
TCPRH 30
TCPR 25 20