Frostskydd av mark under Fryshus

csid21_2Det är viktigt med frostskydd för marken under fryshus och andra byggytor där låga temperaturer förekommer kontinuerligt. Man måste hindra kylan att tränga ner i marken och ge en djupgående tjäle, som orsakar förskjutningar och sprickor i grundplattan.

Ett enkelt och tillförlitligt frostskydd är att installera värmekablar i grundplattan och styra dessa så att temperaturen aldrig kan bli lägre än 0°C. Eftersom det isolerande skiktet mellan frysutrymmet och grundplattan är extremt tjockt behövs det en mycket liten effekttillförsel för att klara detta.

Allmänt

Effektbehov: 20 W/m²
Förekommande kabeltyper: TCPR.
Dimensionering: Effekten per meter kabel bör ligga inom 5-7 W/m. Avståndet mellan kabelslagen max 30 cm.

Beträffande dimensionering och förläggning av värmekabeln hänvisas till tillämplig metod enligt tidigare avsnitt:
– Förläggning av värmekabel i betong.
– Förläggning av värmekabel i sandbädd.

Reglering

Förutom anläggningens driftstermostat bör även en larmtermostat installeras. Larmtermostaten inställs så att larm ges om temperaturen går under driftstermostatens inställning. Larmtermostaten bör avsäkras med egen säkring i central.

Hos VÄRMEKABELTEKNIK finns det erfarenhet och kunskap om värmekabelanläggningar för fryshus. Vi projekterar och levererar kompletta anläggningar enligt önskemål.