Användningsområden

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

En komplett lista över användningsområden för markvärme skulle bli mycket lång och förmodligen aldrig komplett, då det ständigt kommer nya idéer om tillämpningar.

Vi presenterar här de vanligast förekommande tillämpningarna, och hoppas att du kontaktar oss, om du ej finner lösningen på just ditt markvärmebehov i denna katalog. Vi ställer gärna upp och konstruerar ännu en lösning på ett markvärmebehov.

cm201

Tillämpningar:

  • Torra och halkfria utomhusytor året runt, trappor, entréer, trottoarer, gångbroar, garageinfarter, rullstolsramper, lastkajer, varuintag mm.
  • Torra och halkfria parkeringsdäck och uppfartsramper.
  • Frostskydd av mark under frys och kylrum.
  • Uppvärmning av jordlagret i växthus.