Markvärme

HUR FUNGERAR VELOX MARKVÄRME

dsc00004VELOX-markvärme är ett värmesystem där man använder elektriska värmekablar förlagda i t.e.x. betong, sand under asfalt eller plattor eller inbakad i asfalt som värmealstrande element.

Värmekabel har sin fördel i:
* Enkel förläggning, smidig kabel Ø 5,5mm utförd i smidiga plastmaterial.
* Enkel installation förlägges på lämpligt sätt under avsedd yta och anslutes i kopplingsdosa.
* Enkel bra reglering, termostat eller termostat/ fukt avkänning minimerar driftkostnad.
* Anslutes direkt till befintligt elnät inga speciella förkopplingsenheter

HUR BLIR DET MED ENERGIFÖRBRUKNINGEN?

Värmen alstras direkt i kabelns motståndstråd vilket vilket medger att all energi som förbrukas användes för att värma den avsedda ytan tillsammans med effektiva reglersystem medger låga driftkostnader jämfört vätskeburna system.

VÄRMEKABELTEKNIK tillhandahåller ett komplett program med värmekabel och reglerutrustning. Med hjälp av olika typer av givare i kombination kan vi alltid konstruera en anläggning där kablarna endast är tillslagna den tid det behövs för att erhålla önskad funktion.

MER OM STYRNING OCH KONTROLL UNDER AVSNITTET STYRNING