Växthusodling

VÄXTHUSODLING

Växthus

Vid växthusodling i ”varmhus” Kan värmekabel medföra väsentligt ökade skördar.

Värmekabel förlagd under odlingsbädden växternas rotsystem jämn temperatur, detta medför en god tillväxt även vid tidig utplantering. Detta medför även att odlings- och skördesäsongen förlängs upp till ett par månader beroende av det geografiska läget och tillsats av ljus.

Värmekabel (7-10W/m) förlägges i sandbädd under odlingsbädden på ca. 20-40 cm djup med c/c 20-30cm, värmekabeln täckes med sand och utrustas med ett pågrävningsskydd t.e.x armeringsnät.

Anläggningen anslutes via jordfelsbrytare och termostat vars givare förlägges i odlingsbäddens undre del i korrosionsskyddat skyddsrör.

Värmekabel på odlingsbord för plantor. Bordet bygges i stabilt impregnerat virke med en sandbädd i botten på vilken värmekabel utlägges. Därefter monteras termostatens givare mellan två kabelslag, Värmekabeln funktionstestas och täckes med ett sandlager på ca. 3-5 cm. Anläggningen anslutes via jordfelsbrytare.