VA-Ledningar

FROSTSKYDD AV VA-LEDNINGAR

esid4_4Det finns många olika exempel på olägenheter som frusna VA-ledningar orsakar, dessutom kan materiella skador uppstå som är både dyrbara och besvärliga att reparera.

En enkel metod att gardera sig mot sådana problem är att frostskydda rören med värmekabel förlagd i eller utanpå rören.

En tumregel som gäller för rör upp till 50 mm säger att 10 W/m är tillräcklig effekt om röret ligger i mark eller är täckt på annat sätt. (En tunn isolering är tillräcklig).

OBS! Värmekabel med högre effekt än 12 W/m bör aldrig förläggas direkt mot plaströr då detta kan ge värmeskador på röret.