Frostkydd av utgödsling

FROSTSKYDD AV UTGÖDSLING

GODSELFrostskydd innebär att man kompenserar den värmeförlust som uppstår genom ett isolermaterial.

Frihängande utgödslingsrännor utsätts för kyla från undersidan vilket i många fall medför att gödslet fryser fast i rännan detta medför att vid nästa utgödslingssekvens ökar friktionen vilket i sin tur sliter på utgödslingsmekanismen.

Man kan förhindra detta genom att tillföra värme på rännans tre sidor med värmekabel 20W/m och c/c 100-150 mm. Värmekabeln fästes med hjälp av galvat fästband täckes med folie och isoleras med 10-20 mm portät isoleringtyp ”liggunderlag”.

Värmekabel termostat styres med termostatens givare monterad mot rännans undersida mellan två kabelslag.

Gödselplattor av betong medför ofta uppfrysning längs gödselhögens ytterkanter, detta i sin tur medför en försämrad avrinning av urin från gödselhögen samt problem i samband med lastning med traktorskopa från plattan.

Problemet löser man genom att man med att gjuta in värmekabel längs plattans ytterkant med ca. 1 meters bredd samt ett par extra kabelslag från plattans centrum i riktning mot urin-brunn/bassäng.

Värmekabel 20W/m c/c 100-130 mm förlagd på sprickarmering 30-50 mm under plattans yta.