Potatislager

POTATISLAGER

potatislagerGenom att använda värmekabel i potatis-källare/lager förbättras dina möjligheter att leverera frisk potatis från höstens skörd till påföljande sommar. I dessa utrymmen ger fukt i taket många gånger problem med vatten droppar som bildas och faller ned på potatisen med mögelangrepp som följd. Detta undvikes med värmekabel som hänges under taket.