Mjölkningsgrop

VÄRMEKABLAR I MJÖLKNINGSGROP FÖR LÖSDRIFT

MJOLKGRVärme i mjölkningsgropen ger en god arbetsmiljö med torr botten i gropen samt eliminerar drag som kan uppstå då den kalla luften förhindras falla ned i gropen.

Värmekabel förlägges i golv och sidor på mjölkgropen. Värmekabeln fästes vid vertikala armeringsjärn i sidor för att påverkas minimalt vid gjutningen. Värmekablarna anslutes vid termostat och jordfelsbrytare.

Maskinhall/verkstad med golvvärme ger ett torrt golv med en behaglig temperatur vid underhållsarbeten och reparationer på maskiner. Golvvärme med värmekabel ingjuten i golvet ger dessutom ett magasin av värme som medför en snabb återuppvärmning av hallen efter att maskiner körts in och ut under vintertid.

Potatislager här ger fukt i taket många gånger problem med vatten droppar som bildas och faller ned på potatisen med mögelangrepp som följd. Detta undvikes med värmekabel som hänges under taket.

Vid potatislager som byggs ovan mark krävs oftast väldigt lågt värmetillskott men golvet vid kantbalken kyls ut och här kan potatisen frysa även om en aerotemper ständigt värmer resterande utrymme. Med värmekabel ingjuten i golvet längs kantbalken kan man effektivt eliminera denna frysning.