Fodersilos

FROSTSKYDD AV FODERSILOS

SILO2Anledning kan finnas att frostskydda fodersilos för att undvika påfrysning till följd av fuktfällning på silons insida.

Fuktfällningen kan medföra en ökad mögelhalt i fodret problem med uttag av foder från silon samt att den tryckskiva som pressar samman fodret från ovansidan kilar fast mot silons insida.

Man kan lösa problemet genom att belägga silons utsida med värmekabel 20W/m c/c 300mm som fixeras med hjälp av fästband och anslutes via termostat med givare monterad mot silon mellan två kabelslag.