Jordbruksvärme

VÄRMEKABLAR I JORDBRUK

SILOVärmekablar kan användas i en mängd olika tillämpningar för att förbättra funktion och rationalisera djurhållning inom jordbruket.

Den vanligaste applikationen är frostskydd av vattenledningar och andra rör som foderledningar, avlopp och ventilationsrör vars mynning isar igen.

Utgödslingsrännor och gödselplattor belägges allt oftare för att underlätta transport och hantering av gödsel. Det har visat sig att där gödselrännor belagts med värmekabel löper gödslet lätt även vintertid vilket förlänger utgödslingsmaskineriets livslängd. Gödselplattans ytterkant belägges med värmekabel som gjutes in för att förhindra att en isvalk bildas runt gödselhögen, härigenom underlättas avrinning från plattan samt lastning med traktorskopa från plattan.

Silos belägges med värmekabel (ca. 150W/m²) för att undvika frostbildning på silons insida.

Golvvärme i personalutrymmen, entréer, samt stallar. Markvärme vid entrén minskar halkolyckor, Golvvärme ger torra behagliga golv både i entré och omklädningsrum, Golvvärme i djurbås ger djuren ett torrt och behagligt golv att ligga på.

Mjölkningsgropar är ofta ett kallt utrymme med halt golv detta kan lätt ordnas med värmekabel förlagd i gropens betonggolv samt väggar. Detta ger en behaglig arbetsmiljö och minskar risken för arbetsskador.