KC 0,100 Ohm 250°C

KC 0,100 Ohm 250°C

Art Nr: KC100

cc

Användningsområde: Varmhållning av rör och tankar

Beskrivning
För att tillfredställa olika användningsbehov, kan motståndstråden bestå av koppar, Kumanal eller Nickel/Krom 80/20 medans det yttre hölje kan vara av koppar, Koppar-Nickel 70/30, AISI 321 och Inconel 600.

Mineralisolerade värmekablar tillverkningsprocess består i att ett rör av önskad kvalitet för yttermanteln förses med i förväg beräknad ledare i dess centrum, sedan fulls röret med magnesiumoxid(isolermaterial) som packas till ett homogent isolermaterial. Röret värms upp och valsas i omgångar till rätt diameter uppnåtts. I processen komprimeras isolermaterialet och ledaren valsas ut propotionellt mot yttermanteln.

När mineralisolerade kablar skall installeras i korrosiva miljöer måste kabeltyp med yttermantel härdig mot ämnet väljas eller kabeln skyddas med ett hölje av polyethylene (HDPE) av hög densitet; i det här fallet, är den maximala driftstemperaturen 105 °C.

Mineralisolerade värmekablar tillverkas enligt IEC 800 deras främsta särdrag är:

Brandtålig: Mineralisolerad värmekabel består av oorganiska material, så den kan motstå höga temperaturer
Lång livstid: Kabelegenskaper, tack vare de oorganiska komponenterna, minskas inte efter hand.
Mekaniskt motstånd: Mineralisolerade värmekabel kan böjas, hanteras och installeras i vilken form som helst utan att ta skada eller att dess karakteristik förändras.
Metallmantel: Metallisk, heldragen yttermantel med hårdlödda skarvar garanterar ett utmärkt mekaniskt skydd.
Mineralisolerade värmekablar är kostnadseffektiv i bygg och industriapplikationer och i de flesta fall betydligt billagare och vara längre än självbegränsande värmekablar

Industriprojekt: Rörledningar, tankar, cisterner, maskiner, filterfickor, mm med temperaturer upp till 800°C
Kylrum: frostskydd av kylrumsgolv och uppvärmning av glidskenor för dörrar mm.
Markvärme: förhindrar is och snösmältning på vägar, trottoarer och ramper för garage, parkering, sjukhus och så vidare.