Ex-Kapsling Abtech

exkapsling1Ex-Kapsling Abtech

Art Nr: BPG

BPG EX-KAPSLINGAR

BPG-sortiment har många egenskaper som lämpar sig för ett stort antal tillämpningar där det ingår kopplingsskåp för både industriområden och riskfyllda miljöer, OEM- applikationer, brandskyddssystem, ledningsdragning i tunnlar, med flera andra.

BPG-sortimentet kan maskinbearbetas, borras, gängas med olika profiler, och målas. Det kan självklart också gjutas i ett antal färger, något som leder till att färgens hållbarhet förbättras avsevärt i jämförelse med målning.

BPG-sortimentet finns också med koltillsats (BPGC) vilket hjälper till att reducera materialets ytresistans och följaktligen minska risken för gnistor till följd av statisk laddning.

Jordning kan åstadkommas med olika medel: en inre/yttre jordningsskruv som i sin tur kan anslutas till montageskenan för klämmor eller montageplåten för komponenter; en jordningsplåt kan monteras runt innerväggarna för att sörja för jordkontinuitet för kabelförskruvningar och diverse skenmonterade jordklämmor, eller också kan jordskenor av något märke anbringas inuti kapslingen.

Om kapslingen får en standardpackning av neopren lämpar den sig för omgivnings- Temperaturr från minus 40°C till plus 80°C. Alternativet är en silikonpackning som tillval: då utökas temperaturområdet och blir minus 70°C till plus 130°C.
När det gäller apparatur med certifikat går det bra att kontakta ABTECH Sales Department för uppgift om vilka omgivningstemperaturer den klarar.

BPG- och BPGC-kapslingarna lämpar sig för användning på riskfyllda platser och kan erhållas med ett antal certifikat, särskilt ATEX EExe enligt BS EN 50019 (zon 1 & 2), EExnA enligt BS EN50021 (zon 2) och NEMA 4X (CSA, UL & FM klass 1, div. 2).

BPG-sortimentets egenskaper

  • Brett temperaturområde (- 70°C till +130°C)
  • Inträngningsskydd upp till IP68
  • Brandhärdighet enligt IEC331
  • Slagtålighet >7 Nm
  • UV-resistent
  • Kan borras och gängas för att ta de flesta gängprofiler (till exempel NPT)
  • Certifiering för zonerna 1 och 2
  • Godkänd: UL, CSA, ATEX och GOST
  • Idealiskt för petrokemiska och marina applikationer