Underhållsprotokoll

Ladda hem

Referensinformation
Kretsnummer
Säkringens nummer
Ritningsnummer
Kretslängd:
Okulär besiktning av värmekabelkrets
Inga tecken på fukt, korrosion eller rostskada Initial
Datum
Korrekta elektriska anslutningar Initial
Datum
Korrekt jordning Initial
Datum
Elektrisk kontroll av värmekabelkrets
Megaohmtest (500V) (bypass-kontroll) Meg ohms
Datum
Strömmätning (självbegränsande kabel vid driftstemp.)
Jämför med märkskylt eller elritning
Amperetal
Omgiv.temp.
Datum
Kontroll av kretsens resistans Resistans
Datum
Regler/Temperaturgivare
Temperaturreglering korrekt inställd Börvärde
Datum
Givare i funktion Initial
Datum
Kapslingar och kopplingsdosor intakta Initial
Datum
Kontroll av termisk isolering
Genomgångar i isoleringens yttermantel intakta Initial
Datum
Isolering är komplett, torr och väderskyddad Initial
Datum

Datum:…………………………………………………………… Signatur:………………………………………………………

Underhåll

VÄRMEKABELTEKNIK rekommenderar att värmekabelsystem för varmhållning får en konternuerlig översyn i form av strömmätning (kontroll med strömtång). Dessutom bör termostater/regulatorers funktion kontrolleras. Reparera eller ersätt alla skadade värmekablar och anslutningar.

Notera reparationer och mätningar som gjorts i installations- och underhållsprotokollen.