Leveranskontroll

KONTROLL AV LEVERERAT MATERIAL
  1. Öppna förpackningen och kontrollera visuellt efter brott eller skador i kabelns mantel. Anmäl genast upptäckta skador utan och behåll emballaget (Reklamation till transportbolag).
  2. Anslut aldrig värmekabeln till nätspänning när den är spolad eller på trumma.
  3. Efter förläggning, kontrollera isolationsmotståndet med en 500VDC megger för att säkerställa att kablar inte har skadats under transport och hantering. VARNING: kablar med en isolationsresistans mindre än 10 megaohms isolationsmotstånd kan vara defekta Kontakta din leverantör!
  4. Värmekablarna skall lagras i deras förpackning eller på trummor i en torr miljö fram till installation. Värmekabeln bör förvaras i utrymme med temperatur över 0°C minst 2-3 dagar före installation för att förhindra skador på isolermaterial vid installation.